Domov > Umelecký súbor

Umelecký súbor

Umelecký šéf opery

Tajomníčka umeleckého šéfa

Dramaturgička

Vedúca marketingu

Umelecká šéfka baletu

Šéfdirigent

Dirigent

Hlavná zbormajsterka

Sólisti opery

Mezzosoprán

Barytón

Sólisti baletu

Členovia baletu

Zbor Štátnej opery

Orchester Štátnej opery

Vedúca korepetítorka

Korepetítorka

Vedúca inšpicientka

Inšpicientka

Asistent réžie

Naši partneri