Domov > Umelecký súbor

Umelecký súbor

Umelecký riaditeľ opery

Umelecká riaditeľka baletu

Umelecká tajomníčka

Dramaturgička

Vedúca marketingu

Šéfdirigent

Dirigent

Asistent dirigenta

Hlavná zbormajsterka

Zbormajster

Sólisti opery

Mezzosoprán

Tenor

Barytón

Sólisti baletu

Členovia baletu

Zbor Štátnej opery

Orchester Štátnej opery

Vedúca korepetítorka

Korepetítorka

Vedúca inšpicientka

Asistent réžie

Naši partneri