Domov / Umelecký súbor

Umelecký súbor

Umelecká riaditeľka baletu

Mgr. art. Dana Dinková

Sólisti opery

Sólisti baletu

Baletná majsterka - Repetítorka

Beata Gaálová

Členovia baletu

Spevácky zbor Štátnej opery

Orchester Štátnej opery

Korepetítori

Vedúca korepetítorka

Martina Svitková

Korepetítorka

Ildikó Baloghová

Vedúca inšpicientka

Ivica Danihelová

Asistentka réžie

Petronela Baštová

Inšpicientka / asistentka réžie

Lea Acsai

Naši partneri