Mgr. art. Ján Procházka

Dirigent

Pochádza z Bratislavy. Po ukončení gymnaziálnych štúdií (1994 – 1998) študoval zborové dirigovanie na Akadémií umení v Banskej Bystrici u Dariny Turňovej (1999 – 2004) a orchestrálne dirigovanie na JAMU v Brne pod pedagogickým vedením doc. Emila Skotáka (2010 – 2012), kde absolvoval s dielom G.Verdiho – Requiem. Už počas štúdia na AU spolupracoval so Štátnou operou na inscenácií Rusalka (2002). Popri práci v Štátnej opere vedie miešaný spevácky  zbor Coro Laudamus v Piešťanoch a miešaný spevácky zbor Kysuca v Čadci. V Štátnej opere pracuje od februára 2005, v súčasnosti vykonáva funkciu asistenta dirigenta a zbormajstra.

V Štátnej opere debutoval s operou E. Humperdinck – Hänsel und Gretel. Podiela sa na príprave všetkých operných a operetných diel v ŠO, ktorých naštudoval vyše 40. Popritom  pripravuje  a diriguje vokálno-inštrumentálne diela,  ktoré sa uvádzajú koncertne (napr.G.Verdi – Requiem, W.A.Mozart – Requiem, G.Puccini – Messa di Gloria, vianočné a veľkonočné koncerty a pod.)

V súčasnosti diriguje predstavenia:  G.Verdi – Nabucco, X.Montsalvatge – Kocúr v čižmách, G.Dusík – Hrnčiarsky bál, E.Kálman – Čardášová princezná, F.Lehár – Zem úsmevou, G.Verdi – La Traviata.

Naši partneri