Domov > Z histórie Štátnej opery

Z histórie Štátnej opery

Budova Štátnej opery

Zriadenie profesionálneho hudobného divadla v Banskej Bystrici

„Návrh Slovenskej divadelnej a dramaturgickej rady z roku 1949 o plánovanom zriadení spevoherného divadla v Banskej Bystrici nadobudol platnosť uznesením Zboru povereníkov zo dňa 8. 1. 1959, keď bol činoherný súbor vo Zvolene (založený rozhodnutím povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave 3. 3. 1949 ako Stredoslovenské divadlo so sídlom vo Zvolene) rozšírený o spevoherný súbor so sídlom v Banskej Bystrici, potvrdený radou KNV v Banskej Bystrici dňa 1. 4. 1959. Týmto rozhodnutím sa oficiálne potvrdila existencia profesionálneho hudobného divadla pod názvom Spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského so sídlom v Banskej Bystrici, ako pobočná scéna činohry DJGT vo Zvolene. V zakladajúcom právnom dokumente bol zakotvený i jej charakter ako zájazdovej hudobno¬-divadelnej scény pre oblasť stredného Slovenska. Potrebu pestovania predovšetkým opery ako typu reprezentatívneho hudobno-dramatického žánru, ktorou sa dramaturgické smerovanie Spevohry DJGT v 60. rokoch cielene formovalo, priniesol nový štatút, vydaný Ministerstvom kultúry 15. marca 1972, ktorý aj právne kodifikoval predchádzajúcu dramaturgickú orientáciu divadla na operný druh a premenoval banskobystrickú hudobno-divadelnú scénu na Operu Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Zároveň určil za sídlo DJGT Banskú Bystricu s pobočnou scénou vo Zvolene, rozšíril oblasť zájazdového pôsobenia na celú Slovenskú republiku a znížil počet zájazdových predstavení o jednu tretinu. Dňa 1. 7. 1993 sa operná zložka Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici osamostatnila od činohernej zložky vo Zvolene a dostala samostatný štatút s novým názvom Štátna opera.“
(Ľudmila Červená: 50 rokov Štátnej opery, štúdio Harmony s.r.o. Banská Bystrica, 2009)

Štátna opera sídli v priestoroch Národného domu. Jeho budova bola postavená v rokoch 1927-1929. Navrhol ju významný slovenský architekt Emil Beluš. Vďaka ojedinelému architektonickému riešeniu bola stavba vyhlásená za národnú pamiatku. Súbor Opery má stálych sólistov, zbor, orchester a baletnú zložku. Svoju sólistickú kariéru tu začinali viaceré osobnosti svetovej opernej scény - Ľubica Orgonášová, Sergej Kopčák a operná diva Edita Grúberová. Prvým otváracím titulom divadla bola operná dráma českého skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera: Eva (1960). Dramaturgické smerovanie opery sa uberalo k inscenovaniu významných operných titulov. Ťažisko počiatočného repertoáru tvorili najmä diela romantickej opernej tvorby ( Faust a Margaréta, Rusalka, Maškarný ples, Trubadúr, Don Carlos, La Traviata a i.). Významným počinom bolo uvedenie premiéry opery Eugena Suchoňa: Krútňava (1963) - Suchoňove dielo bolo na Slovensku inscenované po viac než desiatich rokoch opäť s pôvodným záverom. Ďalšie významné uvedenie v roku 2008 bolo očistené od akýchkoľvek nánosov dobovej cenzúry. V celoslovenskom kontexte si Štátna opera svoje prioritné miesto vydobyla objavným inscenovaním svetových operných titulov v slovenských premiérach. (Gounodovho Romea a Júlie (1965), Cileovej Adriany Lecouvreur (1985), Donizettiho Favoritky (1992), Verdiho Arolda (1993), Ernaniho (1999), Attilu (2005), Belliniho Puritánov (2001) a menej známych opier Giacoma Pucciniho (Edgar, Lastovička). Dramaturgia oddávna kladie dôraz aj na uvádzanie pôvodných operných opusov slovenských skladateľov Tibora Andrašovana, Bartolomeja Urbanca, Ilju Zeljenku, Juraja Beneša, Igora Bázlika a ďalších. Za posledné desaťročie sa výrazné zvýšila umelecká úroveň súboru. Svedčí o tom aj jeho účasť na viacerých domácich a zahraničných podujatiach. Bratislavských hudobných slávnostiach, Medzinárodnom hudobnom festivale na Cypre, Medzinárodnom hudobnom festivale „Janáčkovy Hukvaldy“, ďalej vo Švajčiarsku, Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku či Japonsku.

Naši partneri