Dokumenty

Názov Veľkosť Dokument
Interná smernica o poskytovaní verejných informácií 268.87 KB Stiahnuť pdf
Interná smernica ŠO č. 03/2023 - Vnútorný systém vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti 3.74 MB Stiahnuť pdf
Kolektívna zmluva 2013 3.15 MB Stiahnuť pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 1 236.38 KB Stiahnuť pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 2 457.85 KB Stiahnuť pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 3 275.44 KB Stiahnuť pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 4 277.90 KB Stiahnuť pdf
Obchodné podmienky darčekovej poukážky 327.14 KB Stiahnuť pdf
Organizačná štruktúra ŠO od 15.6.2023 491.69 KB Stiahnuť pdf
Organizačný poriadok a org. štruktúra ŠO od 01.09.2021 11.94 MB Stiahnuť pdf
Organizačný poriadok a org. štruktúra ŠO_dodatok č. 1 od 01.09.2023 1.17 MB Stiahnuť pdf
Organizačný poriadok a org. štruktúra ŠO_dodatok č. 2 od 01.10.2023 456.96 KB Stiahnuť pdf
Pracovný poriadok od 1.1.2022 16.72 MB Stiahnuť pdf
Pracovný poriadok_dodatok č.1 od 01.07.2023 1.04 MB Stiahnuť pdf
Registratúrny poriadok a plán od 1.7.2019 9.63 MB Stiahnuť pdf
Zriaďovacia listina 272.85 KB Stiahnuť pdf