Domov > Dokumenty > Dokumenty

Dokumenty

Názov Veľkosť Dokument
Obchodné podmienky darčekovej poukážky 327.14 KB PDF icon obchodne_podmienky_darcekovej_poukazky_statnej_opery.pdf
Organizačná štruktúra ŠO od 15.05.2018 619.08 KB PDF icon organizacna_struktura_od_15.5.2018.pdf
Organizačný poriadok a štruktúra ŠO (od 1.2.2017) dodatok č.1 1.25 MB PDF icon organizacny_poriadok_a_struktura_so_od_1.2.2017_dodatok_c._1.pdf
Organizačný poriadok a organizačná štruktúra ŠO (od 1.9.2016) 13.41 MB PDF icon organizacny_poriadok_a_os_od_1.9.2016.pdf
Registratúrny poriadok a plán 8.43 MB PDF icon registraturny_poriadok_a_plan.pdf
Pracovný poriadok 2.06 MB PDF icon pracovny_poriadok_od_01.09.2014.pdf
Interná smernica o poskytovaní verejných informácií 268.87 KB PDF icon smernica_o_vi_od_1.1.2013.pdf
Interná smernica na vybavovanie podnetov 214.73 KB PDF icon interna_smernica_na_vybavovanie_podnetov_06_2015.pdf
Zriaďovacia listina 134.03 KB PDF icon zriadovacia_listina_so.pdf
Dodatok k zriaďovacej listine 262.12 KB PDF icon dodatok_k_zriad._listine.pdf

Pohľadávky štátu: www.pohladavkystatu.sk

Evidencia majetku: www.majetokstatu.sk

Kontrakty MK SR: www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/kontrakty-25.html

Správy o činnosti a hospodárení 2016, Verejné odpočty:                                                                                                                                                                                                                            www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty-2016-314.html

Naši partneri