Domov > Dokumenty > Dokumenty

Dokumenty

Názov Veľkosť Dokument
Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku + OŠ platné od 01.09.2023 1.17 MB PDF icon 2_2021_1_dodatok_c._1_k_op_a_os_so.pdf
Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku + OŠ platné od 01.10.2023 456.96 KB PDF icon 2_2021_2_dodatok_c._2_k_op_a_os_so.pdf
Interná smernica na vybavovanie podnetov 1.63 MB PDF icon interna_smerinca_na_vybavovanie_podnetov_c._07_2019.pdf
Interná smernica o poskytovaní verejných informácií 268.87 KB PDF icon smernica_o_vi_od_1.1.2013.pdf
Kolektívna zmluva 2013 3.15 MB PDF icon kolektivna_zmluva_2013.pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 1 236.38 KB PDF icon kolektivna_zmluva_2013_dodatok_c._1.pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 2 457.85 KB PDF icon kolektivna_zmluva_2013_dodatok_c._2.pdf
Kolektívna zmluva 2013_dodatok č. 3 275.44 KB PDF icon kolektivna_zmluva_2013_dodatok_c._3.pdf
Obchodné podmienky darčekovej poukážky 327.14 KB PDF icon obchodne_podmienky_darcekovej_poukazky_statnej_opery.pdf
Organizačná štruktúra ŠO od 1.9.2023 365.64 KB PDF icon os_so_od_1.9.2023.pdf
Organizačný poriadok a štruktúra ŠO od 1.9.2021 11.94 MB PDF icon organizacny_poriadok_a_struktura_so_od_1.9.2021.pdf
Pracovný poriadok od 1.1.2022 16.72 MB PDF icon pracovny_poriadok_od_1.1.2022.pdf
Pracovný poriadok. Dodatok č.1 k Internej smernici ŠO č.05/2021 1.04 MB PDF icon dodatok_c._1_k_pp_od_1.7.2023.pdf
Registratúrny poriadok a plán od 1.7.2019 9.63 MB PDF icon registraturny_poriadok_a_plan_od_1.7.2019.pdf
Zriaďovacia listina 272.85 KB PDF icon zriadovacia_listina_so.pdf

Pohľadávky štátu: www.pohladavkystatu.sk

Evidencia majetku: www.majetokstatu.sk

Register ponúkaného majetku štátu: www.ropk.sk

Kontrakty MK SR: www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/kontrakty-25.html

Správy o činnosti a hospodárení 2016, Verejné odpočty:                                                                                                                                                                                                                            www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty-2016-314.html

Naši partneri