Martina Svitková

Vedúca korepetítorka

Rodáčka z Banskej Bystrice. Vyštudovala hru na klavír na Konzervatóriu v Žiline pod pedagogickým vedením profesorky Evy Kudjovej. Následne študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa v hre na klavíri zdokonaľovala u profesorky Zuzany Niederdorfer. Už počas štúdia pracovala ako korepetítorka v Štátnej opere a od roku 1995 je jej internou korepetítorkou.
Od roku 2015 pôsobí ako hlavná korepetítorka sólistov Štátnej opery, kde sa podieľa na hudobnej príprave takmer všetkých operných či koncertných projektov divadla. V rokoch 1998–2000 pôsobila ako pedagogička na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
Okrem korepetítorskej práce v divadle pravidelne spolupracuje s opernými sólistami aj koncertne, či už doma alebo v zahraničí. So Štátnou operou absolvovala už vyše dvadsať koncertných turné po Japonsku, kde sa spolu s opernými sólistami predstavila japonskému publiku koncertnými prierezmi diel ako Pucciniho Tosca, Madama Butterfly, Bohéma, Verdiho La traviata, Mozartov Don Giovanni, Rossiniho Barbier zo Sevilly, Donizettiho Don Pasquale, atď. a odohrala množstvo operno-operetných a muzikálových koncertov. 

Naši partneri