Domov > Korepetitori > Martina Svitková
Martina Svitková

Martina

Svitková

Vyštudovala hru na klavír na Konzervatóriu v Žiline pod pedagogickým vedením profesorky Evy Kudjovej. Následne študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa v hre na klavíri zdokonaľovala u profesorky Zuzany Štiasnej-Paulechovej.
Už počas štúdia pracovala ako korepetítoka v Štátnej opere Banská Bystrica a od roku 1995 je jej internou korepetítorkou sólistov. V rokoch 1998–2000 pôsobila ako pedagogička na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
Okrem korepetítorskej práce v divadle pravidelne spolupracuje s opernými sólistami aj koncertne, či už doma alebo v zahraničí.

Naši partneri