Mgr. Dana Kocianová

Vedúca marketingu

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Teória a riadenie kultúry so zameraním na manažment a marketing v kultúre. V Štátnej opere pracuje od roku 1986. Oblasť marketingu, na ktorom sa podieľajú oddelenie komunikácie s návštevníkmi a propagačné oddelenie, riadi od roku 1996.
Organizačne zastrešuje festivaly Zámocké hry zvolenské a Banskobystrické hudobné dni.
Podieľa sa na prezentácii Štátnej opery na domácich a zahraničných scénach.
V rámci zvyšovania odbornej spôsobilosti absolvovala viacero odborných marketingových školení.

Naši partneri