Domov > Veronika Szabová

Veronika

Szabová

V rokoch 1997-2005 študovala na osemročnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.
Počas štúdia vystupovala v postave Máši v predstavení Luskáčik, hosťovala v Bratislavskom Bábkovom divadle v postave Marienky (Luskáčik). Po ukončení štúdia začala od roku 2005 pôsobiť v súbore baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde sa v máji 2011 stala sólistkou baletu. V Štátnej opere stvárnila rad sólových postáv, napr. Snehulienku ( V. Patejdl:Snehulienka a 7 pretekárov), Pýchu (D. Dinková: Archa templárov),
Júliu (Sergej Sergejevič Prokofiev: Romeo a Júlia), Princeznú a Bábiku (dvoj titul- Igor Stravinskij: Vták ohnivák, Petruška), Daru (D.Dinková-Goran Bregovič: Gypsy Roots), Esmeraldu (M.Jarre: Chrám matky božej), Evu (D.Dinková: Biele Peklo), Ženu (I.Stravinskij: Svätenie jari). V súčasnosti stvárňuje v baletných produkciách sólové postavy Carmen (D.Dinková: Carmen), Júlia (Sergej Sergejevič Prokofiev: Romeo a Júlia), Mária (D.Dinková: Nemé tváre), Violetta- obraz (Giuseppe Verdi: La Traviata), Lienka (D.Dinková: Ferdo mravec).
Ako hosť účinkovala s Divadlom na vysokej nohe v inscenácii Alžbeta de Sade.
V roku 2016 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri divadelnej činnosti pôsobí ako Pilates inštruktorka.

Ceny Literárneho fondu jej boli udelené ako predstaviteľke:
Júlie- Sergej Sergejevič Prokofiev:Romeo a Júlia
Márie- Dana Dinková: Nemé tváre
Carmen- Dana Dinková:Carmen.

Divácka cena jej bola udelená v roku 2018.

Naši partneri