Členovia baletu

u010clenovia baletu. Foto: Kataru00edna Baranyai

Nina Ilievová
Eva Kučíková
Vladimíra Lacinová
Barbora Štupáková
Alžbeta Talčíková
Michaela Zmrzlíková
 

Marián Ďurčo
Tomáš Laci
Arturo Perez Del Campo
Andrew Rushby
Marek Štellár
Matej Výhonský