Domov / Kontakt

Kontakt

Poštová adresa

Štátna opera
Národná 11
974 73 Banská Bystrica

Ústredňa
Ústredňa - nová budova
Umelecké dielne

Jegorovova ul. 20
+421 48 2452 201

Generálny riaditeľ
PhDr. Rudolf Hromada

+421 48 2457 105
rudolf.hromada@stateopera.sk

Ekonomická riaditeľka
Ing. Alena Kajsová

+421 48 2457 320, +421 907 833 942
alena.kajsova@stateopera.sk

Umelecký riaditeľ opery
Mgr. art. Šimon Svitok

+421 48 2457 107
simon.svitok@stateopera.sk

Umelecká riaditeľka baletu
Mgr. art. Dana Dinková

+421 917 964 290
dana.dinkova@gmail.com

Personálno-organizačná riaditeľka
Ing. Monika Končická

+421 48 2457 310
monika.koncicka@stateopera.sk

Umelecká tajomníčka
Diana Boboková

+421 48 2457 122, +421 905 398 125
diana.bobokova@stateopera.sk

Vedúca marketingu
Mgr. Dana Kocianová

+421 48 2457 121, +421 905 892 295
dana.kocianova@stateopera.sk

Dramaturgička
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

+421 48 2457 128, +421 917 329 409
alzbeta.lukacova@stateopera.sk

Vedúca oddelenia komunikácie s návštevníkmi
Mgr. Andrea Fekiačová Sásiková

+421 48 2457 123, +421 918 971 465
andrea.fekiacovasasikova@stateopera.sk

Vedúca propagačného oddelenia
Katarína Vollmannová

+421 48 2457 127, +421 907 536 369
katarina.vollmannova@stateopera.sk

Vedúci umelecko-technickej prevádzky
Lukáš Kvasna

+421 918 971 463, +421 48 2457 110
utp.operabb@stateopera.sk

Vedúci THÚ a právnik
JUDr. Martin Pernický

+421 48 2457 312, +421 918 971 464
martin.pernicky@stateopera.sk

Vedúca hospodárskej správy
Mgr. Marta Šimonová

+421 48 2457 330
marta.simonova@stateopera.sk

Pokladňa Štátnej opery
Alica Miklošková, pondelok-streda 13.00 - 16.00 ; utorok-štvrtok 13.00 - 17.00 ; piatok 12.00 - 15.00

+421 48/245 71 20, +421 908 324 163
rezervacie@stateopera.sk

Požičovňa kostýmov
Dielne Štátnej opery, Jegorovova 20, Banská Bystrica

048 / 245 22 57 (Jana Acsová) pondelok - piatok: 13.00 - 15.00 hod

Archív notových materiálov
Mgr. art. Sára Juríková

+421 907 608 642
notovy.archiv@stateopera.sk

GDPR kontakt na zodpovednú osobu

+421 48 2457 123
gdpr@stateopera.sk

Kontaktný formulár

Naši partneri