Domov/ Umelecký súbor/ Gaálová

Beata Gaálová

Baletná majsterka - Repetítorka


Sólistka baletu Štátnej opery od roku 2006
Zástupkyňa šefky baletu ŠO
Pedagóg baletu

VZDELANIE A PEDAGÓGOVIA:

 • Tanečné konzervatorium Evy Jaczovej v Bratislave
 • Mgr. art. Táňa Lapinová, Mgr. art. Miroslav Štauder
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Tanečná fakulta
 • doc. Mgr.art. Dagmar Hubová, prof. Mgr.art. Irina Čierniková ArtD.
 • Summer Academy Borisa Nebilu

SPOLUPRÁCE:

 • Divadlo Štúdio tanca - Banská Bystrica
 • Hudobná a umělecká akadémia J. Albrechta
 • ZŠ Brusno, pedagóg baletnej prípravy
 • Konzervatořím Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, pedagóg klasického tanca

ZAHRANIČIE:

 • Nemecko, Rumunsko, České republika, Srbsko

SÚŤAŽE A OCENENIA:

 • Majstrovstvá Slovenska „DANCE SHOW“
 • Majstrovstvá sveta „DANCE SHOW“
 • Štvornásobná držiteľka Ceny diváka Štátnej opery

AKTUÁLNE POSTAVY NA SCÉNE ŠTÁTNEJ OPERY:

 • D. Dinková: Nemé tváre / Žena v čiernom, Smrť
 • J. Pauer: Ferdo Mravec / Lienka

Naši partneri