Domov > Solisti Opery > Dušan Šimo

Dušan Šimo

Pochádza z Banskej Bystrice. Na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela absolvoval jednoodborové štúdium hudobnej a estetickej výchovy. Už od roku 1994 navštevoval v rámci štúdia na Fakulte hudobnej výchovy hodiny spevu u Jána Zemka. Od roku 2004 sa jeho hlasovej výchove venuje prof. Vlasta Hudecová. Po ukončení vysokej školy nastupil do ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici ako učiteľ hry na akordeón a keyboard. V roku 2001 sa stal členom interného zboru Štátnej opery a od roku 2004 jej sólistom. Spolupracuje s Operou SND v Bratislave, Štátnym divadlom Košice a Moravsko-slezským divadlom v Opave. Venuje sa aj koncertnej činnosti. So súborom Štátnej opery sa zúčastňuje koncertných turné v Japonsku. Jeho repertoár tvoria hlavne titulné postavy v lyrickom odbore a patrí k hlavným posilám domáceho operného súboru. Okrem operných titulov sa uplatňuje aj v operete a v muzikáli.

Výber z repertoáru:
Alfredo (G. Verdi: La traviata), Guglielmo (G. Donizetti: Viva la mamma), Carlo (G. Donizetti: Linda di Chamounix), Gróf Almaviva (G. Rossini: Barbier zo Sevilly), Contino (W. A. Mozart: Záhradníčka z lásky), Gricko (M. P. Musorgskij: Soročinský jarmok), Tebaldo (V. Bellini: Kapuletovci a Montekovci), Dancairo (G. Bizet: Carmen), Jozef (J. Strauss: Viedenská krv), Adam (C. Millöcker: Žobravý študent), Gabriel von Eisenstein (J. Strauss: Netopier), Octavio (F. Lehár: Giuditta).

Najbližšie účinkuje:

09.09.202018:30 - Tosca
17.09.202010:30 - Don Pasquale
22.09.202018:30 - Grófka Marica
16.10.202018:30 - Turandot
17.10.202018:30 - Turandot

Naši partneri