Domov / Vstupenky / Imobilní návštevníci

Imobilní návštevníci

USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO DIVADELNEJ SÁLY

1. Budova Štátnej opery 
Vstup do budovy sa nachádza na ulici Františka Švantnera a je umožnený cez bočný vchod, kde je inštalovaná pohyblivá plošina pre imobilných.

V sále sú pre imobilných návštevníkov vyhradené 2 miesta na prízemí VPRAVO a 2 miesta VĽAVO.
Z dôvodov zachovania požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenia Štátnej opery možný len pre 6 imobilných návštevníkov.

2. Postup pre imobilných návštevníkov

Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia oznámia už pri rezervovaní / kúpe vstupeniek, že budú potrebovať využiť pohyblivú plošinu na vstup do foyer Štátnej opery. 
Tento vchod bude otvorený 45 min. pred začiatkom predstavenia a bude ich čakať služba, ktorá obsluhuje plošinu. 

Bezbariérový vstup do divadelnej sály sa nachádza v prvých dverách napravo.

Naši partneri