Domov > Solisti Opery > Katarína Procházková
Katarína Procházková

Katarína

Procházková

Sólistka Štátnej opery od roku 2005

VZDELANIE A PEDAGÓGOVIA:

 • Konzervatorium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
 • Doc. Peter Koppál
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Majstrovské spevácke kurzy Michaela Laknera vo Viedni
 • Pedagógovia spevu: Mgr. art. Jana Billová (2003 – 2005), Anna Ryan ( 2006 – 2008), Prof. Vlasta Hudecová (od 2012) 

SPOLUPRÁCE:

 • Štátna divadlo Košice
 • Metropolitný orchester Bratislava
 • Wiener Royal Orchester Viedeň (Rakúsko)

ZAHRANIČIE:

 • Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Dubaj, Japonsko

SÚŤAŽE A OCENENIA:

 • Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI, Vráble 2000 (Slovensko) - 2. Cena
 • Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI, Vráble 2004 (Slovensko) - 1. cena
 • Celoslovenská spevácka súťaž Moyzesiána v Prešove (Slovensko) – 1. Cena
 • Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne (Slovensko) – Absolútny víťaz súťaže
 • Prémia Slovenského literárneho fondu za postavu Adíny v opere Nápoj lásky od G. Donizettiho
 • Prémia Slovenského literárneho fondu za postavu Jolanty v opere Jolanta od P. I. Čajkovského
 • Prémia Slovenského literárneho fondu za postavu Noríny v opere Don Pasquale od G. Donizettiho
 • Prémia Slovenského literárneho fondu za postavu Sylvy v operete Čardášová princezná od E. Kálmána
 • Prémia Slovenského literárneho fondu za postavu Marice v operete Grófka Marica od E. Kálmána

AKTUÁLNE POSTAVY NA SCÉNE ŠTÁTNEJ OPERY:

 • G. Verdi: Rigoletto / Gilda
 • G. Verdi: La traviata / Violetta
 • G. Donizetti: Don Pasquale / Norina
 • W. A. Mozart: Čarovná flauta / 1. dáma
 • D. Dinková: Verdi / Giuseppina Strepponi
 • E. Kálmán: Čardášová princezná / Sylva
 • E. Kálmán: Grófka Marica / Marica
 • J. Móry: Slečna Vdova / Cherry
 • G. Dusík: Hrnčiarsky bál / Ilonka
 • X. Montsalvatge: Kocúr v čižmách / Princezná
 • J. Slovák-V. Šarišský: Ružové kráľovstvo / Mačka
 • M. Stewart-J. Herman: Hello Dolly / Mollyová

Najbližšie predstavenia na scéne Štátnej opery:

29.09.202210:30 - Malý princ
01.10.202218:30 - Hrnčiarsky bál
14.10.202218:30 - Predaná nevesta
15.10.202218:30 - Predaná nevesta
05.11.202218:30 - Rigoletto
12.11.202218:00 - Hello, Dolly!
15.11.202210:30 - Čarovná flauta
16.11.202218:30 - Čarovná flauta
26.11.202218:30 - Predaná nevesta
09.12.202218:30 - Paganini
10.12.202218:30 - Paganini

Fotogaléria:

Jozef Slovák, Vladislav Šarišský - Ružové kráľovstvo. Foto: Zdenko Hanout
Michael Stewart, Jerry Herman - Hello, Dolly! Foto: Zdenko Hanout
Dana Dinková - Verdi. Foto: Zdenko Hanout
Dana Dinková - Carmen. Foto: Zdenko Hanout
Emmerich Kálmán - Čardášová princezná. Foto: Zdenko Hanout
Emmerich Kálmán - Grófka Marica. Foto: Zdenko Hanout

Naši partneri