Domov > Opera Viva!

Opera Viva!
podcast Štátnej opery

Štátna opera prináša podcast venovaný (nielen) opernému umeniu.
Dramaturgička Alžbeta Lukáčová sa každé dva týždne zhovára so zaujímavými hosťami a hosťkami o témach z prostredia operného divadla, o dianí vo svete súčasnej opery, operety či tanca a ponúka aj výhľad do histórie. Diskutuje o každodennosti i exkluzívnych umeleckých produkciách a tituloch, ktoré prináša kamenné divadlo. Podcast je určený každému, kto má chuť spoznať chuť opery ako živého, životaschopného a komunikatívneho umenia.

RSS: https://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:951834328/sounds.rss

Podcast Opera Viva! #34: Odborníčka na protokol Mária Holubová: „Galantné správanie nič nestojí.“

Téma spoločenského styku je fenoménom, ktorý sa prostredia operného divadla bytostne týka. Už niekoľko desaťročí sledujeme, ako sa uvoľňujú pravidlá toho, čo sa v dávnejšej minulosti považovalo za prísnu spoločenskú normu. 

O tom, čo je vlastne etiketa, bontón, či protokol hovorí expertka na túto problematiku Mária Holubová. V širokých kontextoch poskytuje exkurz do histórie európskej šľachty, dotýka sa problematiky ženskej emancipácie, ale úplne prakticky prezrádza aj to, ako sa pri návšteve predstavenia správať, čo si obliecť, čo robiť a nerobiť, aby sme sa nedopustili faux pas. Podcast pripravila a moderuje Alžbeta Lukáčová.

Archív:

Naši partneri