Domov > Opera Viva!

Opera Viva!
podcast Štátnej opery

Štátna opera prináša podcast venovaný (nielen) opernému umeniu.
Dramaturgička Alžbeta Lukáčová sa každé dva týždne zhovára so zaujímavými hosťami a hosťkami o témach z prostredia operného divadla, o dianí vo svete súčasnej opery, operety či tanca a ponúka aj výhľad do histórie. Diskutuje o každodennosti i exkluzívnych umeleckých produkciách a tituloch, ktoré prináša kamenné divadlo. Podcast je určený každému, kto má chuť spoznať chuť opery ako živého, životaschopného a komunikatívneho umenia.

RSS: https://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:951834328/sounds.rss

Opera Viva! #11: Muzikologička Marianna Bárdiová

„Cikkerove diela sa svojou modernosťou stále prihovárajú.“

Banskobystrický rodák Ján Cikker (1911 – 1989) patril k prvej profesionálne vyškolenej generácii slovenských skladateľov a v povedomí verejnosti dodnes rezonuje predovšetkým ako operný skladateľ. Priniesol do slovenskej hudby novú modernú poetiku, ktorá sa obracala k ľudovej hudbe, no zároveň jej otvorila cestu do Európy. Vypracoval si individuálny kompozičný štýl, vďaka ktorému sú jeho diela rozpoznateľné. 

O Cikkerovej osobnosti, jeho tvorbe, rodinnom zázemí a profesijnom smerovaní sa Alžbeta Lukáčová zhovára z muzikologičkou a osobnou priateľkou Cikkera Mariannou Bárdiovou. Podcast prinášame pri príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa.

Archív:

Naši partneri