Ján Móry

Slečna vdova

Opereta v 2 dejstvách v slovenskom jazyku
120 min
Opereta

O diele

Hudobná tvorba banskobystrického skladateľa a hoteliéra Jána Móryho je v súčasnosti neprávom zabudnutá. V čase jeho vrcholného pôsobenia (30. a 40. roky 20. storočia) boli pritom jeho diela uvádzané v celom Československu. Po 2. svetovej vojne (aj vďaka perzekúciám počas komunizmu) však jeho dielo upadlo do nemilosti. Móry pritom vytvoril vynikajúce opusy, a to predovšetkým na poli operetnej produkcie. K jeho najvydarenejším dielam patrí opereta Slečna vdova, ktorá sa uvádzala aj pod názvami Jeho tri vdovy, Douglas a jeho ženy či Die verte von rechts.

Móry bol osobným založením lyrik, preferoval príjemné melodické línie, pričom v harmónii uplatňoval nielen klasické, ale aj modernejšie, bohatšie štruktúry. Nimi v súlade s inštrumentáciou dosahoval plnšiu farebnosť. Možno povedať, že jeho hudobnodramatické diela nesú vplyvy lehárovskej melodiky a kálmánovskej inštrumentácie, no v celkovom vyznení je jeho kompozičný jazyk s farebnou náladovosťou a uplatňovaním klasických valčíkových i módnych rytmov osobitý a typicky móryovský.

Zaujímavosťou je, že k operete Slečna vdova vytvoril texty piesní mimoriadne známy a obdivovaný herec a režisér prvorepublikových filmov Oldřich Nový. Ten účinkoval i pri premiére diela v Zemskom divadle v Brne v roku 1935. Na Slovensku bola táto opereta uvedená len raz, v Bratislave v roku 1940. Štátna opera sa rekonštrukciou tohto diela v hudobnom naštudovaní Jána Procházku a v réžii Tomáša Ondřeja Pilařa historicky po prvýkrát hlási k hudobnému odkazu svojho rodáka Jána Móryho.

Premiéra
13.12.2019

Inscenačný tím

České libreto
Hans Tschirmer ( Ján Móry)
Slovenské libreto
Marek Kundlák
Texty piesní
Oldřich Nový
Slovenské texty piesní
Marek Kundlák
Úprava textov
Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Tomáš Ondřej Pilař
Kostýmy
Aleš Valášek
Scéna
Aleš Valášek
Zbormajsterka
Choreografia
Zuzana Andelová
Dramaturgia

Obsadenie

CHERRY
Katarína Procházková , Helena Becse Sabo
DOUGLAS
Dušan Šimo , Peter Svetlík
BOB
Peter Račko , Tomáš Dedič
FLEURETTE
Michaela Kušteková , Oľga Bezačinská
EVELYNE
Michaela Kušteková , Ivana Kurtulíková
MAJOULET
Martin Popovič , Gabriel Sarossy
PATRIZIA
MORPHY
Radoslav Kuric
ROSALIE
FLAUBERT
Ján Haruštiak
BEAUTRAC
REVEREND
HOPHOUSE
Dušan Kuchár
MISS. COWVLESS
MISS. DUNNING
BUTLER
Ján Haruštiak
SLUHA
Spoluúčinkuje
Spevácky zbor , orchester a Balet Štátnej opery
Koncertný majster

Najbližšie hráme

07
Marec
2024
Štvrtok 18:30
Vstupné: 12 €
Zľavnené vstupné: 10 €
Permanentka: A, D
13
Marec
2024
Streda 18:00

Ďalšie predstavenia

Naši partneri