Dana Dinková - Nemé tváre / Výkriky do ticha
Dana Dinková

Nemé tváre / Výkriky do ticha

Tanečný príbeh o šikanovaní - virtuálnom i fyzickom
75 min
Hudobno-dramatické a tanečné dielo

O diele

Dielo Dany Dinkovej Nemé tváre / Výkriky do ticha je príbehom o šikanovaní – virtuálnom i fyzickom. Prostredníctvom pohľadu do života mladých ľudí inscenácia rieši vážny spoločenský problém násilia, ktoré je často nenápadne, no deštruktívne prítomné v školách či rodinách. Hlavným posolstvom inscenácie je, aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Aby sme sa nenechali šikanovať inými a sami nešikanovali ľudí, s ktorými žijeme. Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia pranieruje javy, ktoré neraz nesprávne považujeme za normálne alebo jednoducho pohodlne prehliadame.

Premiéra
09.04.2016

Inscenačný tím

Libreto
Námet
Réžia
Choreografia
Kostýmy
Adriena Adamíková
Scéna
Marek Šafárik
Pohybová spolupráca
Michal Majer
Dramaturgia

Obsadenie

KAROL
JOZEF
Matej Struhár , Filip Jekkel
MÁRIA
Veronika Szabová , Róberta Dinová
KAROLOV OTEC
Michal Ďuriš , Radoslav Kuric
UČITEĽKA
Mariana Mackurová , Mária Šamajová
ŽENA V ČIERNOM, SMRŤ
SPOLUŽIACI
Členovia Baletu Štátnej opery

Ďalšie predstavenia

Naši partneri