Domov > Eva

Josef Bohuslav Foerster Eva

Josef Bohuslav Foerster - Eva

180 min

Opera v 3 dejstvách v českom jazyku

Premiéry:
  • 18.10.2019
  • 19.10.2019
Libreto
Josef Bohuslav Foerster
Hudobné naštudovanie
Ján Procházka, Marián Vach
Dirigent
Marián Vach
Réžia
Dana Dinková
Zbormajster
Ján Procházka
Choreografia
Dana Dinková
Scéna
Marek Šafárik
Kostýmy
Adriena Adamíková
Dramaturgia
Alžbeta Lukáčová

Eva
Patrícia Malovec
Mánek
Jozef Gráf, Ľudovít Ludha
Mešjanovka
Eva Lucká, Jitka Sapara Fischerová
Samko
Šimon Svitok, Zoltán Vongrey
Zuzka
Jarmila Balážová, Michaela Šebestová
Rubač
Ivan Zvarík

Spoluúčinkuje
Zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster
Oldřich Husák

Opera Eva je najznámejšou operou romantického českého skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera. Vznikla na jeho vlastné libreto vytvorené podľa hry Gabriely Preissovej Gazdina roba v roku 1889. Premiéra o rok neskôr spôsobila rozruch – naturalistická dráma zo života ľudu na moravskom Slovácku totiž predstavuje priamy protiklad k rozmarnému duchu vidieckej dediny, ktorý prezentoval Smetana vo svojej Predanej neveste. Foerster sa pritom nesnažil o hudobný folklorizmus tak, ako to bolo typické pre mnohé diela 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Snažil sa vytvoriť univerzálnu hudobnú drámu, ktorá by sa mohla odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek. Vidiecke prostredie vytvára kolorit príbehu a determinuje konanie postáv. Pod vplyvom hlbokého citového zaujatia, ktoré dalo podnet k tvorbe, vznikla lyrická, romanticky ladená opera. Má klasickú opernú stavbu s uzavretými číslami, pre charakteristiku postáv využíva príznačné motívy. Dominantnou postavou diela je Eva, ktorá ide za svojou láskou a šťastím proti pravidlám spoločnosti. Opúšťa svojho manžela Samka a odchádza žiť bez sobáša so svojím milencom Mánkom. Keď zistí, že sa Mánek kvôli nej nerozvedie, skočí zo zúfalstva do Dunaja. Opera Eva sa teda končí tragicky, avšak v súlade so skladateľovým presvedčením, že hudba nie je schopná vyjadrenia negatívnych pocitov. Smrť je katarziou, očistením, Eva umiera s vidinou raja. Štátna opera sa k tomuto titulu vracia i symbolicky po 60 rokoch, keďže bola vôbec prvou inscenáciou, ktorá bola na jej javisku uvedená.

Fotogaléria:

Naši partneri