Domov > Eva

Jozef Bohuslav Foerster Eva

Opera v 3 dejstvách v českom jazyku

Premiéry:
  • 18.10.2019
  • 19.10.2019
Hudobné naštudovanie:
Marian Vach
Dirigent:
Marian Vach
Réžia:
Dana Dinková
Zbormajster:
Ján Procházka
Choreografia:
Dana Dinková
Scéna:
Marek Šafárik
Kostýmy:
Adriena Adamíková
Libreto:
Josef Bohuslav Foerster
Dramaturgia:
Alžbeta Lukáčová

Eva:
Patrícia Solotruková, Katarína Juhásová
Mánek:
Jozef Gráf, Ľudovít Ludha
Mešjanovka:
Eva Lucká, Jitka Sapara Fischerová
Samko:
Šimon Svitok, Zoltán Vongrey
Zuzka:
Jarmila Balážová, Michaela Šebestová
Rubač:
Marián Hadraba, Ivan Zvarík

Spoluúčinkuje:
Zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster:
Oldřich Husák

Opera Eva je najznámejšou operou romantického českého skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera. Vznikla na jeho vlastné libreto vytvorené podľa hry Gabriely Preissovej Gazdina roba v roku 1889. Premiéra o rok neskôr spôsobila rozruch – naturalistická dráma zo života ľudu na moravskom Slovácku totiž predstavuje priamy protiklad k rozmarnému duchu vidieckej dediny, ktorý prezentoval Smetana vo svojej Predanej neveste. Foerster sa pritom nesnažil o hudobný folklorizmus tak, ako to bolo typické pre mnohé diela 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Snažil sa vytvoriť univerzálnu hudobnú drámu, ktorá by sa mohla odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek. Vidiecke prostredie vytvára kolorit príbehu a determinuje konanie postáv. Pod vplyvom hlbokého citového zaujatia, ktoré dalo podnet k tvorbe, vznikla lyrická, romanticky ladená opera. Má klasickú opernú stavbu s uzavretými číslami, pre charakteristiku postáv využíva príznačné motívy. Dominantnou postavou diela je Eva, ktorá ide za svojou láskou a šťastím proti pravidlám spoločnosti. Opúšťa svojho manžela Samka a odchádza žiť bez sobáša so svojím milencom Mánkom. Keď zistí, že sa Mánek kvôli nej nerozvedie, skočí zo zúfalstva do Dunaja. Opera Eva sa teda končí tragicky, avšak v súlade so skladateľovým presvedčením, že hudba nie je schopná vyjadrenia negatívnych pocitov. Smrť je katarziou, očistením, Eva umiera s vidinou raja. Štátna opera sa k tomuto titulu vracia i symbolicky po 60 rokoch, keďže bola vôbec prvou inscenáciou, ktorá bola na jej javisku uvedená.

Kedy hráme a rezervácie

18.10.2019

19.10.2019

Naši partneri