Giuseppe Verdi - Rigoletto
Giuseppe Verdi

Rigoletto

Opera v 3 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami
180 min
Opera

O diele

Rigoletto je operou, ktorá kraľuje na svetových javiskách aj po 164 rokoch od jej prvého uvedenia. Nečudo − príbeh, ktorý vznikol na námet drámy Victora Huga Kráľ sa zabáva vytvoril spolu s hudbou Giuseppe Verdiho esenciu, ktorá publikum oslovuje dodnes. Tragický príbeh o dvornom šašovi Rigolettovi a jeho krásnej dcére Gilde, ktorá podľahne zvodom jeho prelietavého pána, mantovského Vojvodu, je zároveň kritikou spoločnosti, disponuje vypätými vášňami i lyrickými osobnými príbehmi. Aj keď literárna predloha diela vznikla v predminulom storočí, kopíruje stále aktuálnu tému ľudskej zloby, egocentrizmu a negatívnych emócií. Rigletto je postavený pred dilemu: má bez problémov prežiť v skazenej spoločnosti so „zatvorenými očami” alebo si zachovať „čistý štít” a priniesť krutú obeť? Každý je v živote niekedy postavený pred „Sofiinu voľbu” a každý sa s ňou snaží vyrovnať po svojom − opera Rigoletto nám nastavuje zrkadlo a kladie otázky o zmysle ľudskej existencie.

Premiéra
16.10.2015

Inscenačný tím

Libreto
Francesco Maria Piave
Hudobné naštudovanie
Marián Vach
Dirigent
Marián Vach
Réžia
Anna Osipenko
Zbormajsterka
Choreografia
Michail Čajkasov
Scéna
Viktor Grigorev
Kostýmy
Vera Marinina
Dramaturgia

Obsadenie

Rigoletto
Gilda
Katarína Procházková , Mariana Hochelová
Vojvoda
Sparafucile
Ivan Zvarík , Marián Hadraba
Maddalena
Michaela Šebestová , Judita Andelová
Gróf Monterone
Marullo
Gabriel Sárossy
Borsa
Michal Hýrošš
Gróf Ceprano
Daniel Kováčik , Matúš Bujňák
Grófka Ceprano
Michaela Kraus , Monika Kyšková , Gabriela Pappová
Giovanna
Páža
Darina Benčová , Ivana Kurtulíková
Diana
Beata Gaálová , Slavomíra Kaprálová , Nina Ilievová
Vojak
Karol Kurtulík
Spoluúčinkuje
Zbor, balet a orchester ŠO
Koncertný majster

Naši partneri