Čardášová princezná
Emmerich Kálmán

Čardášová princezná

Opereta v 2 dejstvách v slovenskom jazyku
165 min
Opereta

O diele

Čardášová princezná bola najlepším a najznámejším dielom rakúsko-uhorského skladateľa. Za svoj úspech vďačí nesmrteľná opereta nielen úchvatnej hudbe, ale aj vtipnému libretu. Mladé viedenské knieža Edwin sa zamiluje do hviezdy budapeštianskeho kabaretu. Sylva, ale odchádza na turné do spojených štátov a Edwin dostane povolávací rozkaz. Aby Edwin o lásku neprišiel, rozhodne sa ju požiadať o ruku. V tomto momente začínajú peripetie a náhle zvraty v ľudských osudoch, typické pre kálmánovské dielka.

Premiéra
12.12.2014

Inscenačný tím

Libreto
Leo Stein, Béla Jenbach
Maďarské libreto
István Békeffy, Deszö Kellér
Slovenský preklad
Alexander Balega
Úprava textu
Peter Himič
Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Imre Halasi
Kostýmy
Henriette Laczo
Scéna
Robert Menczel
Zbormajsterka
Choreografia
Gyorgy Gessler
Dramaturgia

Obsadenie

SYLVA VARESCU
KNIEŽA LEOPOLD
Štefan Šafárik , Jozef Úradník
CECÍLIA
KNIEŽA EDWIN
BONIFÁC KAUČIÁNO
ANASTÁZIA
Oľga Bezačinská
MIŠKO
Ján Haruštiak
FERI KEREKEŠ
Marián Lukáč
ARCIKNIEŽA
Ivan Lyvch , František Výrostko
RONDSDORF
Slavomír Macák
GRÓFKA DOROTEA
Pavla Vaculková Hudzíková
GRÓFKA LUJZA
Anna Martinelliová
Mc. GRAVE
Juraj Kašša
TASSILO
Peter Vigaš
ALADÁR
Igor Kúchen
LAZAROVIČ
Mikhail Bukhman
NOTÁR
Dušan Kuchár
Spoluúčinkuje
Spevácky zbor , orchester a Balet Štátnej opery
Koncertný majster

Najbližšie hráme

13
September
2024
Piatok 18:00
Vstupné: 15 €
Zľavnené vstupné: 10 €
Permanentka: A, D

Ďalšie predstavenia

Naši partneri