Domov > Zem úsmevov

Franz Lehár Zem úsmevov

Romantická opereta v 3 dejstvách v slovenskom jazyku

Premiéry:
  • 09.12.2016
  • 10.12.2016
Hudobné naštudovanie:
Ján Procházka
Dirigent:
Ján Procházka
Réžia:
Jana Andělová Pletichová
Kostýmy:
Tomáš Kypta
Scéna:
David Bazika
Zbormajsterka:
Iveta Popovičová
Choreografia:
Ján Ševčík

GRÓF LICHTENFELS:
Štefan Šafárik , Ján Haruštiak
LÍZA, jeho dcéra:
Katarína Procházková, Eva Melichaříková
GUSTÁV von POTTENSTEIN:
Anton Baculík , Csaba Kotlár
LICHTENFELSOV SLUHA:
Juraj Kašša
PRINC SOU CHONG:
Dušan Šimo, Martin Gyimesi
PRINCEZNÁ MI, jeho sestra:
Oľga Bezačinská , Ivana Kurtulíková
ČANG, ich strýko:
Igor Lacko, Matúš Bujňák
VRCHNÝ EUNUCH:
Ján Haruštiak , Radoslav Kuric
LORA, sesternica Lízy:
Darina Benčová

Text: Ludwig Herzer a Fritz Lӧhner podľa Viktora Léona
Preklad: Miro Procházka

Opereta Zem úsmevov patrí k zlatému fondu svojho žánra. Jej kvality sú omnoho vyššie, než bolo v dobe jej vzniku bežné – v tomto zmysle autor Franz Lehár (1870 – 1948) nasadil latku skutočne vysoko, a to už v predchádzajúcich desaťročiach. Skladateľ sa totiž pokúsil povzniesť operetu smerom k serióznemu umeniu bez toho, aby skĺzol k revuálnosti, lacným efektom alebo gýču. Opereta Zem úsmevov (premiéra v roku 1929) v podobe, aká sa dnes uvádza najčastejšie je prepracovanou verziou staršieho diela Žltá kazajka. Až zmeny v librete i hudobnej forme zabezpečili operete nesmrteľnosť. Nejeden znalec sa o nej vyslovil, že spĺňa viaceré operné kritériá. Popri tom jej však nechýbajú ingrediencie, ktoré opereta má mať: páčivú melodiku, tanečné rytmy, exotiku, virtuózne pôsobiace vokálne i inštrumentálne party, no najmä príbeh o spaľujúcom ľúbostnom cite v rozdielnych kultúrnych prostrediach.

Fotky a videá

Naši partneri