Domov > Čarovná flauta

Čarovná flauta

Wolfgang Amadeus Mozart

Premiéry:
  • 27.05.2016
  • 28.05.2016
Hudobné naštudovanie:
Igor Bulla
Dirigent:
Igor Bulla
Réžia:
Dominik Beneš
Scéna a kostýmy:
Zuzana Přibilová
Zbormajsterka:
Iveta Popovičová

TAMÍNO:
Dušan Šimo, Peter Malý
PAMÍNA:
Michaela Kraus, Michaela Kušteková
SARASTRO:
Ivan Zvarík, Marián Hadraba
KRÁĽOVNÁ NOCI:
Mariana Hochelová , Jana Bernáthová
PAPAGÉNO:
Šimon Svitok, Marek Pobuda
PAPAGÉNA:
Oľga Bezačinská , Michaela Tonková
1. DÁMA:
Katarína Procházková, Helena Becse Szabo
2. DÁMA:
Oľga Hromadová, Eva Melichaříková
3. DÁMA:
Judita Andelová , Angelika Pavlech
MONOSTATOS:
Anton Baculík , Peter Račko
1. OZBROJENEC:
Matej Bartko, Juraj Kašša
2. OZBROJENEC:
Martin Kurek , Juraj Duda
1. CHLAPEC:
Darina Benčová, Lenka Jombíková
2. CHLAPEC:
Ivana Kurtulíková, Adriana Pružincová
3. CHLAPEC:
Nora Chmelík , Adriana Známová

Spoluúčinkuje:
zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster:
Oldřich Husák

Libreto: Emanuel Schikaneder
Preklad: Jela Krčméryová, Alexandra Braxatorisová

Posledné divadelné dielo hudobného génia W. A. Mozarta sa stalo jednou z najfrekventovanejších opier na svete. Čarovná flauta je pritom dielo „dobového strihu” − vychádza z tradície singspielu, spevohry kombinujúcej spievané a hovorené pasáže. Popri postavách z ľudského sveta tu vystupujú rozprávkové bytosti a nadprirodzené sily. V príbehu sú zakódované rôzne životné postoje, filozofie, dielo nastoľuje otázky hraníc slobody a neslobody, pravdy a morálky.
     Láska princa Tamina a princeznej Paminy je vystavená rôznym skúškam, na konci ktorých stojí spoločné šťastie. Kontrastný pár predstavuje humorný párik Papageno a Papagena, ktorí vnesú do deja nemálo žartov. Démonickým zjavom príbehu je Kráľovná noci charakterizovaná fenomenálnymi hudobnými číslami... Nenadarmo sa Čarovná flauta po premiére v roku 1791 stala hitom. Nesmrteľná Mozartova hudba nadchýna aj dnes, po viac ako 220 rokoch. Je svieža, brilantná, nápaditá, jednoducho... súčasná.

Fotky a videá

NOVINKY

Naši partneri