1984 / Portrét Doriana Graya
G. Orwell / O.Wilde

1984 / Portrét Doriana Graya

Balet

O diele

George Orwell: 1984

1984 je tanečnou adaptáciou kultovému románu Georgea Orwella, ktorý sa radí k najvýznamnejším dielam svetovej literatúry 20. storočia. Choreografka Hana Vidová sa zameriava na hlavné motívy knihy – život v absolútnej totalite, pokus vymaniť sa z kontroly spoločnosti, ktorá umožňuje kruto potrestať kohokoľvek, kto by mohol ohroziť jej vládu a kde je ľudská individualita nakoniec potrestaná ako myšlienkový zločin. Akcentuje javy, prítomné dodnes v novej podobe – uniformitu, nástrahy sociálnych sietí, manipuláciu, hrozba totality – a tým posúva motívy knihy do súčasnosti.

 

Oscar Wilde: Portrét Doriana Graya

Tanečná dráma Portrét Doriana Graya je inšpirovaná kultovým románom svetového spisovateľa írskeho pôvodu Oscara Wilda. Príbeh o deštrukcii ľudskej duše, o neschopnosti prijať starnutie a stratu krásy za cenu života posúva choreograf Igor Holováč do súčasnosti. Do doby, ktorej vládnu médiá, konšpirácie, kult mladosti a krásy, falošné hodnoty a povrchnosť. Dokážeme napriek našej zraniteľnosti prežiť? 

Premiéra
08.12.2023

Inscenačný tím

Portrét Doriana Graya
Choreografia
Igor Holováč
Réžia
Igor Holováč
1984
Choreografia
Hana Vidová
Réžia
Hana Vidová
Kostýmy
Miriam Struhárová
Scéna
Miriam Struhárová
Dramaturgická spolupráca
Eva Gajdošová

Obsadenie

1984
Winston Smith
Daniele Campi , Matej Výhonský
Júlia
O´Brien
Obyvatelia Oceánie
Obyvatelia Oceánie
Obyvatelia Oceánie
Eva Kučíková , Michaela Zmrzlíková , Matej Výhonský , Arturo Perez del Campo , Viktória Komolíková , Andrew Rushby
Portrét Doriana Graya
Dorian Gray
Alex Dobre , Andrew Rushby
Henry Wotton
Andrew Rushby , Matej Výhonský
Svedomie
Sibyl
Nina Ilievová , Eva Kučíková
Basil Hallward
Tomáš Laci , Matej Výhonský
Obrazy Doriana Graya
Obrazy Doriana Graya
Alexandra Dundová , Eva Kučíková , Michaela Zrmzlíková , Viktória Komolíková
Obrazy Doriana Graya
Obrazy Doriana Graya
Matej Výhonský , Arturo Perez del Campo , Andrew Rushby

Najbližšie hráme

25
Jún
2024
Utorok 22:00

Ďalšie predstavenia

Naši partneri