Výberové konanie na generálneho riaditeľa SND je vyhlásené
Domov/ Aktuality/ Výberové konanie na generálneho riaditeľa SND je vyhlásené
Publikované: 07. Október 2020

Výberové konanie na generálneho riaditeľa SND je vyhlásené

Slovenské národné divadlo (SND) hľadá v roku 100. výročia svojho založenia vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo dnes výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa SND. Riadi sa pravidlami novej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie prvej divadelnej scény Slovenska sa môžu prihlásiť do 7. novembra 2020. Cieľom MK SR ako zriaďovateľa SND je, aby do čela divadla nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania divadla

Záujemcovia o pozíciu generálneho riaditeľa sa v svojich projektoch rozvoja a riadenia divadla majú zamerať na SND ako moderný priestor pre jedinečné umelecké zážitky z činohry, opery a baletu. Vyžaduje sa dôraz na rozvoj divadla ako otvorenej inštitúcie pre umelcov, verejnosť a aj trendy na domácej i medzinárodnej divadelnej scéne. SND má ponúkať novátorskú a rozmanitú dramaturgiu a efektívne využívať predovšetkým vlastný umelecký kolektív. Zároveň MK SR od nového vedenia našej prvej divadelnej scény očakáva stabilizovanie riadiaceho tímu umeleckých, technických aj prevádzkových zložiek. Jeho úlohou bude aj modernizácia scénického a technického vybavenia divadla a príprava rekonštrukcie historickej budovy SND. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 musí budúci štatutár SND prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať divadelnú kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum. V spolupráci s MK SR sa tiež aktívne zapojí do rozvoja divadelného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030. Rovnako sa očakáva predloženie vízie efektívneho, progresívneho a udržateľného financovania inštitúcie, činnosti jej umeleckých zložiek, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov. 

SND bolo založené v marci 1920. Tvoria ho tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra SND, Opera SND a Balet SND. Scénické výpravy a kostýmy zhotovujú Umelecko-dekoračné dielne SND. Poslaním divadla je rozvoj národnej divadelnej kultúry a jej prezentácia doma i v zahraničí. Do výsledku tohto výberového konania, najdlhšie však do konca roka 2020, je dočasne poverený vedením SND Peter Kováč.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní.

Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyberove-konania-398.html.

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri