Štátna opera bude fungovať v režime OP
Domov/ Aktuality/ Štátna opera bude fungovať v režime OP
Publikované: 20. November 2021

Štátna opera bude fungovať v režime OP

V súvislosti s novými Vyhláškami ÚVZ SR č. 258 a č. 259 § 13, bod 2, odst.3/h bod 1, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platných od 22. 11. 2021 oznamujeme svojim návštevníkom, že Štátna opera bude fungovať v režime OP (očkovaní, prekonaní) s maximálnym počtom 50 osôb v sále.

Vstup bude umožnený iba pre diváčky a divákov s certifikátom o plnom zaočkovaní a potvrdením o prekonaní, ktorý bude pred vstupom do budovy Štátnej opery kontrolovaný.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 2 rokov veku, alebo
e) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie:

- osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu;
- u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

Naďalej platí, že návštevníci Štátnej opery sa môžu pohybovať v jej priestoroch iba s prekrytím horných dýchacích ciest - respirátorom.

Štátna opera sa riadi aktuálne platnými právnymi predpismi a Covid automatom.

Prosíme preto divákov, aby priebežne sledovali epidemickú situáciu a stránku Štátnej opery.

Vaša bezpečnosť je na prvom mieste.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia s vami!
Vedenie Štátnej opery

Štátna opera bude fungovať v režime OP

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri