Giuseppe Verdi - Nabucco
Giuseppe Verdi

Nabucco

Dielo uvádzame v talianskom jazyku so slovenskými titulkami.
180 min
Opera

O diele

Opera v 4. dejstvách
Libretto: Temistocle Solera

Túto zborovú operu skomponoval Verdi na námet zajatia Židov v Babylónii. V starozákonnom príbehu sa ukrýva politický inotaj, vyjadrenie zápasu talianskeho národa v dobe risorgimetna. Dielo nadväzuje na veľkú tradíciu talianskej opery prvej polovice 19. storočia. Modlitba zajatých Židov „Va pensiero sull’ali dorate...“  sa stala tajnou národnou hymnou Talianov. Napriek tomu, že dobový politický podtext opery dnes už nie je naliehavý, riziko utláčania slabších národov silnejšími a potreba ochrany národnej identity sú vždy aktuálne.

Premiéra
26.06.2010

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie
Marián Vach
Dirigent
Réžia
Michal Babiak
Scéna
Jaroslav Valek
Kostýmy
Eva Farkašová
Pohybová spolupráca
Michal Majer
Zbormajsterka

Obsadenie

Nabucco
Abigaille
Katarína Vovková
Zaccaria
Ivan Zvarík , David Szendiuch
Ismaele
Róbert Smiščík
Fenena
Sylvia Stenchláková , Michaela Šebestová
Veľkňaz
Abdallo
Anton Baculík
Anna
Veronika Mihalková
Spoluúčinkuje
zbor, balet a orchester Štátnej opery

Naši partneri