Domov > Indigo

Johann Strauss Indigo

Johann Strauss - Indigo

135 min

Komická opereta v 3 dejstvách. Dielo uvádzame v slovenskom jazyku.

Premiéry:
  • 11.12.2009
  • 12.12.2009
Hudobné naštudovanie
Adrián Kokoš
Dirigenti
Igor Bulla, Adrián Kokoš
Réžia
Július Gyermek
Scéna
Juraj Kuchárek
Kostými
Helena Bezáková
Choreografia
Jozef Dolinský
Zbormajsterka
Iveta Popovičová

Indigo
Martin Popovič, Peter Ďurovec a.h.
Alibaba
Ján Rusko a.h.
Romadúr
Ivan Zvarík
Fantaska
Katarína Procházková, Alžbeta Trgová
Janio
Dušan Šimo, Martin Gyimesi a.h.
Toffana
Oľga Hromadová, Diana Deáková

Spoluúčinkuje
zbor a orchester Štátnej opery

Libreto:   Maximilian Steiner
Preklad a úprava:   Július Gyermek

Indigo je prvou operetou Johanna Straussa mladšieho. Jej uvedenie v Štátnej opere je súčasťou Európskeho festivalu scénických diel Johanna Straussa (Europäisches Johann Strauss Bühnewerke-Festival, skr.: EJSF), ktorý sa koná v spolupráci s Viedenským inštitútom pre Straussov výskum (Wiener Institut für Strauss-Forschung). Festival prvýkrát v histórii prezentuje všetkých 17 scénických diel Johanna Straussa. Príbeh operety je preplnený komickými situáciami na pozadí zlých ekonomických pomerov v krajine kráľa Indiga. Je to neschopný vládca, ktorý prežíva len z daní obyvateľstva. Paralelne sa tu odohráva príbeh lásky Jania, naoko Indigovho radcu, a Fantasky, mladej Viedenčanky uväznenej v Indigovom háreme. Kde-tu sa pripletie muličiar Alibaba, ktorý by si v kráľovom háreme rád užil, ale nedarí sa mu, lebo jeho žena Tofana mu je stále v pätách. Triumfálna premiéra diela sa konala 10. februára 1871 vo Viedni.

Naši partneri