Domov > Indigo

Johann Strauss Indigo

135 min

Komická opereta v 3 dejstvách. Dielo uvádzame v slovenskom jazyku.

Premiéry:
  • 11.12.2009
  • 12.12.2009
Hudobné naštudovanie:
Adrián Kokoš
Dirigenti:
Igor Bulla, Adrián Kokoš
Réžia:
Július Gyermek
Scéna:
Juraj Kuchárek
Kostými:
Helena Bezáková
Choreografia:
Jozef Dolinský
Zbormajsterka:
Iveta Popovičová

Indigo:
Martin Popovič, Peter Ďurovec a.h.
Alibaba:
Ján Rusko a.h.
Romadúr:
Igor Lacko, Ivan Zvarík
Fantaska:
Katarína Procházková
Janio:
Dušan Šimo, Martin Gyimesi a.h.
Toffana:
Oľga Hromadová, Diana Deáková

Spoluúčinkuje:
zbor a orchester Štátnej opery

Libreto:   Maximilian Steiner
Preklad a úprava:   Július Gyermek

Indigo je prvou operetou Johanna Straussa mladšieho. Jej uvedenie v Štátnej opere je súčasťou Európskeho festivalu scénických diel Johanna Straussa (Europäisches Johann Strauss Bühnewerke-Festival, skr.: EJSF), ktorý sa koná v spolupráci s Viedenským inštitútom pre Straussov výskum (Wiener Institut für Strauss-Forschung). Festival prvýkrát v histórii prezentuje všetkých 17 scénických diel Johanna Straussa. Príbeh operety je preplnený komickými situáciami na pozadí zlých ekonomických pomerov v krajine kráľa Indiga. Je to neschopný vládca, ktorý prežíva len z daní obyvateľstva. Paralelne sa tu odohráva príbeh lásky Jania, naoko Indigovho radcu, a Fantasky, mladej Viedenčanky uväznenej v Indigovom háreme. Kde-tu sa pripletie muličiar Alibaba, ktorý by si v kráľovom háreme rád užil, ale nedarí sa mu, lebo jeho žena Tofana mu je stále v pätách. Triumfálna premiéra diela sa konala 10. februára 1871 vo Viedni.

Naši partneri