Domov > Coriolanus

Ján Cikker Coriolanus

Ján Cikker - Coriolanus

Operu uvádzame v slovenskom jazyku.

Premiéry:
  • 14.10.2011
Hudobné naštudovanie
Marián Vach
Dirigent
Marián Vach
Réžia
Roman Polák
Scéna
Jaroslav Valek
Kostými
Peter Čanecký
Zbormajster

Asistent dirigenta
Ján Procházka

Gaius Marcius (Coriolanus)
Martin Popovič
Menenius Agrippa
Ivan Zvarík
Cominius
Dušan Šimo
Sicinius
Peter Schneider
Brutus
Igor Lacko
Volumnia
Alena Hodálová
Virgilia
Katarína Procházková
Tullus Aufidius

Senátor
Petronela Baštová
Spoluúčinkuje
orchester a zbor Štátnej opery

Opera podľa predlohy W. Shakespeara.

Vroku 2011 si pripomenieme 100. výročie narodenia významného slovenského skladateľa Jána Cikkera. Pri tejto príležitosti sa Štátna opera rozhodla inscenovať pozoruhodnú operu napísanú podľa predlohy W. Shakespeara, na Slovensku z rôznych politických dôvodov ešte neuvedenú. „Tragédia bez zľutovania a záblesku nádeje“ - až takýmto orwellovským spôsobom vnímal skladateľ príbeh zo starovekého Ríma. Rozporuplný hrdina Coriolanus je obrazom dnešného človeka a jeho komplikovaného bytia. Do štrnástich scén je zhutnená výrazná farebnosť a ostré kontrasty orchestra, vzrušujúce zbory a expresívny výraz lyrických sólových partov.

Naši partneri