Domov > Coriolanus

Coriolanus

Ján Cikker

Premiéry:
  • 14.10.2011
Hudobné naštudovanie:
Marian Vach
Dirigent:
Marian Vach
Réžia:
Roman Polák
Scéna:
Jaroslav Valek
Kostými:
Peter Čanecký
Zbormajster:
Ján Procházka
Asistent dirigenta:
Ján Procházka

Gaius Marcius (Coriolanus):
Martin Popovič
Menenius Agrippa:
Ivan Zvarík
Cominius:
Dušan Šimo
Sicinius:

Brutus:
Igor Lacko
Volumnia:
Alena Hodálová
Virgilia:
Katarína Procházková
Tullus Aufidius:
Michal Hýrošš
Senátor:
Marián Hadraba
Spoluúčinkuje :
orchester a zbor Štátnej opery

Opera podľa predlohy W. Shakespeara.

Vroku 2011 si pripomenieme 100. výročie narodenia významného slovenského skladateľa Jána Cikkera. Pri tejto príležitosti sa Štátna opera rozhodla inscenovať pozoruhodnú operu napísanú podľa predlohy W. Shakespeara, na Slovensku z rôznych politických dôvodov ešte neuvedenú. „Tragédia bez zľutovania a záblesku nádeje“ - až takýmto orwellovským spôsobom vnímal skladateľ príbeh zo starovekého Ríma. Rozporuplný hrdina Coriolanus je obrazom dnešného človeka a jeho komplikovaného bytia. Do štrnástich scén je zhutnená výrazná farebnosť a ostré kontrasty orchestra, vzrušujúce zbory a expresívny výraz lyrických sólových partov.

NOVINKY

Naši partneri