Ján Cikker - Coriolanus
Ján Cikker

Coriolanus

Operu uvádzame v slovenskom jazyku.
Opera
Premiéra
14.10.2011

O diele

Opera podľa predlohy W. Shakespeara.
Vroku 2011 si pripomenieme 100. výročie narodenia významného slovenského skladateľa Jána Cikkera. Pri tejto príležitosti sa Štátna opera rozhodla inscenovať pozoruhodnú operu napísanú podľa predlohy W. Shakespeara, na Slovensku z rôznych politických dôvodov ešte neuvedenú. „Tragédia bez zľutovania a záblesku nádeje“ - až takýmto orwellovským spôsobom vnímal skladateľ príbeh zo starovekého Ríma. Rozporuplný hrdina Coriolanus je obrazom dnešného človeka a jeho komplikovaného bytia. Do štrnástich scén je zhutnená výrazná farebnosť a ostré kontrasty orchestra, vzrušujúce zbory a expresívny výraz lyrických sólových partov.
Premiéra
14.10.2011

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie
Marián Vach
Dirigent
Marián Vach
Réžia
Roman Polák
Scéna
Jaroslav Valek
Kostými
Peter Čanecký
Zbormajster
Asistent dirigenta

Obsadenie

Gaius Marcius (Coriolanus)
Menenius Agrippa
Cominius
Sicinius
Peter Schneider
Brutus
Igor Lacko
Volumnia
Alena Hodálová
Virgilia
Tullus Aufidius
Senátor
Marián Hadraba
Spoluúčinkuje
orchester a zbor Štátnej opery

Naši partneri