R. Sakamoto, M. Adamus, C. Debussy, I. Stravinskij - Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari
R. Sakamoto, M. Adamus, C. Debussy, I. Stravinskij

Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari

Tanečný trojtitul
120 min
Balet
Premiéra
10.01.2016

O diele

Svätenie jari: Stretnutie rôznych kmeňov, hry a boje, obetovanie dievčiny bohu jari, aby ľudia získali jeho náklonnosť. V diele Svätenie jari sa nejedná o popisné rozpovedanie príbehu „pohanskej Rusi“ tak, ako to ukladá predloha, ide v ňom o symboliku obetovania ľudského života ako takého. Predstaveniu dominuje fenomén obety vlastného života v prospech spoločnosti alebo vyšších ideí. Ide v ňom o ľudské duše, do ktorých človek nemôže nahliadnuť, no ony majú vlastné motivácie a vlastný život. Nadčasový príbeh zásadným spôsobom dotvára Stravinského originálna hudba, ktorá  pri svojej premiére vyvolala škandál, no dnes patrí k najpôsobivejším v dejinách tanečného divadla.

Premiéra
10.01.2016

Inscenačný tím

Choreografia: Biele sny
Igor Vejsada
Choreografia: Faunovo popoludnie
Boris Nebyla
Choreografia: Svätenie jari
Ladislav Cmorej
Kostýmy
Lucia Šedivá
Scéna
Lucia Šedivá

Obsadenie

BIELE SNY
Médium
Michaela Almášiová
Chlapec
Peter Ďuriník
Ženy
Beáta Gaálová , Veronika Szabová , Ivica Danihelová , Róberta Dinová , Frederika Kvačáková , Barbora Štupáková , Vladimíra Lacinová
Muži
Andrej Andrejkovič , Marián Ďurčo , Ondrej Lacina , Martin Lisoň , Michal Majer , marek Štellár
FAUNOVO POPOLUDNIE
Tainá Ferreira a.h. , Felipe Vieira a.h.
SVATENIE JARI
Žena
Vyvolená I.
Frederika Kvačáková , Róberta Dínová
Vyvolená II.
Veronika Szabová , Vladimíra Lacinová
Muž
Šamanka
Frederika Kvačáková , Róberta Dínová
Mládež
zbor baletu, študenti tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici
Spoluúčinkuje
balet Štátnej opery

Naši partneri