Domov > Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari

R. Sakamoto, M. Adamus, C. Debussy, I. Stravinskij Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari

R. Sakamoto, M. Adamus, C. Debussy, I. Stravinskij - Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari

120 min

Tanečný trojtitul

Premiéry:
  • 10.01.2016
Choreografia: Biele sny
Igor Vejsada
Choreografia: Faunovo popoludnie
Boris Nebyla
Choreografia: Svätenie jari
Ladislav Cmorej
Kostýmy
Lucia Šedivá
Scéna
Lucia Šedivá

BIELE SNY

Médium
Michaela Almášiová
Chlapec
Peter Ďuriník
Ženy
Beáta Gaálová, Veronika Szabová, Ivica Danihelová, Róberta Dinová, Frederika Kvačáková, Barbora Štupáková, Vladimíra Lacinová
Muži
Andrej Andrejkovič, Marián Ďurčo, Ondrej Lacina, Martin Lisoň, Michal Majer, marek Štellár
FAUNOVO POPOLUDNIE
Tainá Ferreira a.h., Felipe Vieira a.h.
SVATENIE JARI

Žena
Beata Gaálová, Veronika Szabová
Vyvolená I.
Frederika Kvačáková, Róberta Dínová
Vyvolená II.
Veronika Szabová, Vladimíra Lacinová
Muž
Alex Dobre
Šamanka
Frederika Kvačáková, Róberta Dínová
Mládež
zbor baletu, študenti tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Spoluúčinkuje
balet Štátnej opery

Svätenie jari: Stretnutie rôznych kmeňov, hry a boje, obetovanie dievčiny bohu jari, aby ľudia získali jeho náklonnosť. V diele Svätenie jari sa nejedná o popisné rozpovedanie príbehu „pohanskej Rusi“ tak, ako to ukladá predloha, ide v ňom o symboliku obetovania ľudského života ako takého. Predstaveniu dominuje fenomén obety vlastného života v prospech spoločnosti alebo vyšších ideí. Ide v ňom o ľudské duše, do ktorých človek nemôže nahliadnuť, no ony majú vlastné motivácie a vlastný život. Nadčasový príbeh zásadným spôsobom dotvára Stravinského originálna hudba, ktorá  pri svojej premiére vyvolala škandál, no dnes patrí k najpôsobivejším v dejinách tanečného divadla.

Naši partneri