Domov > Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari

R. Sakamoto, M. Adamus, C. Debussy, I. Stravinskij Biele sny, Faunovo popolunie, Svätenie jari

120 min

Tanečný trojtitul

Premiéry:
  • 10.01.2016
Choreografia: Biele sny:
Igor Vejsada
Choreografia: Faunovo popoludnie :
Boris Nebyla
Choreografia: Svätenie jari:
Ladislav Cmorej
Kostýmy:
Lucia Šedivá
Scéna:
Lucia Šedivá

BIELE SNY:

Médium:
Michaela Almášiová
Chlapec:
Ján Jamrich, Peter Ďuriník
Ženy:
Beáta Gaálová, Veronika Szabová, Ivica Danihelová, Róberta Dinová, Frederika Kvačáková, Barbora Štupáková, Vladimíra Lacinová
Muži:
Andrej Andrejkovič, Marián Ďurčo, Ondrej Lacina, Martin Lisoň, Michal Majer, marek Štellár
FAUNOVO POPOLUDNIE:
Tainá Ferreira a.h., Felipe Vieira a.h.
SVATENIE JARI:

Žena:
Beata Gaálová, Veronika Szabová
Vyvolená I.:
Frederika Kvačáková, Róberta Dínová
Vyvolená II.:
Veronika Szabová, Vladimíra Lacinová
Muž:
Andrej Andrejkovič, Ján Jamrich
Šamanka:
Frederika Kvačáková, Róberta Dínová
Mládež:
zbor baletu, študenti tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Spoluúčinkuje:
balet Štátnej opery

Svätenie jari: Stretnutie rôznych kmeňov, hry a boje, obetovanie dievčiny bohu jari, aby ľudia získali jeho náklonnosť. V diele Svätenie jari sa nejedná o popisné rozpovedanie príbehu „pohanskej Rusi“ tak, ako to ukladá predloha, ide v ňom o symboliku obetovania ľudského života ako takého. Predstaveniu dominuje fenomén obety vlastného života v prospech spoločnosti alebo vyšších ideí. Ide v ňom o ľudské duše, do ktorých človek nemôže nahliadnuť, no ony majú vlastné motivácie a vlastný život. Nadčasový príbeh zásadným spôsobom dotvára Stravinského originálna hudba, ktorá  pri svojej premiére vyvolala škandál, no dnes patrí k najpôsobivejším v dejinách tanečného divadla.

Naši partneri