G. Orwell / O.Wilde

1984 / Portrét Doriana Graya

min
Balet

Zvolený termín predstavenia

Zájazd
Martin
25
Jún
2024
Utorok 22:00
Poznámka
ZÁJAZD Štátnej opery - festival Dotyky a spojenia

O diele

George Orwell: 1984

1984 je tanečnou adaptáciou kultovému románu Georgea Orwella, ktorý sa radí k najvýznamnejším dielam svetovej literatúry 20. storočia. Choreografka Hana Vidová sa zameriava na hlavné motívy knihy – život v absolútnej totalite, pokus vymaniť sa z kontroly spoločnosti, ktorá umožňuje kruto potrestať kohokoľvek, kto by mohol ohroziť jej vládu a kde je ľudská individualita nakoniec potrestaná ako myšlienkový zločin. Akcentuje javy, prítomné dodnes v novej podobe – uniformitu, nástrahy sociálnych sietí, manipuláciu, hrozba totality – a tým posúva motívy knihy do súčasnosti.

 

Oscar Wilde: Portrét Doriana Graya

Tanečná dráma Portrét Doriana Graya je inšpirovaná kultovým románom svetového spisovateľa írskeho pôvodu Oscara Wilda. Príbeh o deštrukcii ľudskej duše, o neschopnosti prijať starnutie a stratu krásy za cenu života posúva choreograf Igor Holováč do súčasnosti. Do doby, ktorej vládnu médiá, konšpirácie, kult mladosti a krásy, falošné hodnoty a povrchnosť. Dokážeme napriek našej zraniteľnosti prežiť? 

Premiéra
08.12.2023

Inscenačný tím

Portrét Doriana Graya
Choreografia
Igor Holováč
Réžia
Igor Holováč
1984
Choreografia
Hana Vidová
Réžia
Hana Vidová
Kostýmy
Miriam Struhárová
Scéna
Miriam Struhárová
Dramaturgická spolupráca
Eva Gajdošová

Obsadenie

1984
Winston Smith
Júlia
Alžbeta Talčíková
O´Brien
Obyvatelia Oceánie
Alžbeta Talčíková , Nina Ilievová , Barbora Štupáková , Alexandra Dundová
Obyvatelia Oceánie
Alex Dobre , Tomáš Laci , Daniele Campi , Marek Štellár , Marián Ďurčo
Obyvatelia Oceánie
Eva Kučíková , Michaela Zmrzlíková , Matej Výhonský , Arturo Perez del Campo , Viktória Komolíková , Andrew Rushby

Naši partneri