Domov > Slečna vdova > Slečna vdova

Ján Móry Slečna vdova

Ján Móry - Slečna vdova

15.04.2023sobota18:30

120 min

Opereta v 2 dejstvách v slovenskom jazyku

Kúpiť vstupenku Rezervovať vstupenku
Vstupné: 12.00 €
Zľavnené vstupné: 8.00 €
České libreto
Hans Tschirmer ( Ján Móry)
Slovenské libreto
Marek Kundlák
Hudobné naštudovanie
Ján Procházka
Dirigent
Ján Procházka
Réžia
Tomáš Ondřej Pilař
Zbormajsterka
Iveta Popovičová
Choreografia
Zuzana Andelová
Scéna
Aleš Valášek
Kostýmy
Aleš Valášek
Texty piesní
Oldřich Nový
Slovenské texty piesní
Marek Kundlák
Úprava textov
Alžbeta Lukáčová
Dramaturgia
Alžbeta Lukáčová

Cherry
Helena Becse Szabo
Douglas
Dušan Šimo
Bob
Peter Račko
Fleurette
Oľga Bezačinská
Evelyne
Michaela Kušteková
Majoulet
Martin Popovič
Patrizia
Oľga Hromadová
Morphy
Daniel Výrostek
Rosalie
Eva Lucká
Flaubert
Ján Haruštiak
Beautrac
Daria Abramenko
Reverend
Igor Kúchen
Hophouse
Dušan Kuchár
Miss. Cowvless

Miss. Dunning

Butler
Ján Haruštiak
Sluha
Dušan Kubíny

Spoluúčinkuje
Zbor, orchester a balet Štátnej opery
Koncertný majster
Oldřich Husák

Hudobná tvorba banskobystrického skladateľa a hoteliéra Jána Móryho je v súčasnosti neprávom zabudnutá. V čase jeho vrcholného pôsobenia (30. a 40. roky 20. storočia) boli pritom jeho diela uvádzané v celom Československu. Po 2. svetovej vojne (aj vďaka perzekúciám počas komunizmu) však jeho dielo upadlo do nemilosti. Móry pritom vytvoril vynikajúce opusy, a to predovšetkým na poli operetnej produkcie. K jeho najvydarenejším dielam patrí opereta Slečna vdova, ktorá sa uvádzala aj pod názvami Jeho tri vdovy, Douglas a jeho ženy či Die verte von rechts.

Móry bol osobným založením lyrik, preferoval príjemné melodické línie, pričom v harmónii uplatňoval nielen klasické, ale aj modernejšie, bohatšie štruktúry. Nimi v súlade s inštrumentáciou dosahoval plnšiu farebnosť. Možno povedať, že jeho hudobnodramatické diela nesú vplyvy lehárovskej melodiky a kálmánovskej inštrumentácie, no v celkovom vyznení je jeho kompozičný jazyk s farebnou náladovosťou a uplatňovaním klasických valčíkových i módnych rytmov osobitý a typicky móryovský.

Zaujímavosťou je, že k operete Slečna vdova vytvoril texty piesní mimoriadne známy a obdivovaný herec a režisér prvorepublikových filmov Oldřich Nový. Ten účinkoval i pri premiére diela v Zemskom divadle v Brne v roku 1935. Na Slovensku bola táto opereta uvedená len raz, v Bratislave v roku 1940. Štátna opera sa rekonštrukciou tohto diela v hudobnom naštudovaní Jána Procházku a v réžii Tomáša Ondřeja Pilařa historicky po prvýkrát hlási k hudobnému odkazu svojho rodáka Jána Móryho.

Fotky a videá

Naši partneri