Kontakty

Vedúca marketingu
Mgr. Dana Kocianová

+421 48 2457 121, +421 905 892 295
dana.kocianova@stateopera.sk

Vedúca propagačného oddelenia
Katarína Vollmannová

+421 48 2457 127, +421 907 536 369
katarina.vollmannova@stateopera.sk

Naši partneri