Cigánsky barón
Johann Strauss ml.

Cigánsky barón

Opereta v 3 dejstvách v slovenskom jazyku.
150 min
Opereta

O diele

Dielo Cigánsky barón dodnes patrí k stáliciam svetového operetného neba. Prekypuje tým, čím autor Johann Strauss ml. vládol najviac − iskrivou hudbou a farebnou symfonickou partitúrou s ľahko zapamätateľnými melódiami. Myslieť si, že ide o nejaké ľahké piesňové dielo, by však bolo veľkým omylom: skladateľ komponoval Cigánskeho baróna ako komickú operu a pokladal túto prácu, jednu zo svojich posledných, za dielo, vďaka ktorému sa nepochybne prejaví ďalší vzostup jeho invencie. Kvalitné libreto v spojení so skvelým hudobným spracovaním zaznamenali okamžitý úspech. Straussa zaujal román Móra Jókaiho Saffi a dohodol sa s ním na jeho zhudobnení. Zrodilo sa tak dielo, ktoré sa stalo nesmrteľným. Pre novú inscenáciu Cigánskeho baróna vzniklo v Štátnej opere i nové, moderné prebásnenie do slovenského jazyka, ktoré vytvoril Juraj Soviar.

Premiéra
11.12.2015

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Dagmar Hlúbková
Zbormajster
Choreografia
Martin Tomsa
Scéna
Marek Šafárik
Kostýmy
Tomáš Kypta
Libreto
Ignaz Schnitzer
Slovenský text
Juraj Soviar
Úprava textu
Dagmar Hlúbková
Dramaturgia

Obsadenie

Sándor Barinkay
Saffi
Katarína Procházková , Eva Melichaříková
Czipra
Oľga Hromadová , Eva Šeniglová
Arsena
Oľga Bezačinská , Mariana Sajko
Kálmán Zsupan
Martin Popovič , Marián Lukáč
Ottokar
Peter Malý
Homonay
Karol Kurtulík , Ľubomír Popik
Carnero
Ján Haruštiak
Mirabella
Eva Lucká , Alena Hodálová
Mihaly
Anton Kožák
Marika
Ivana Kurtulíková
Pali
Slavomír Macák
Hlásateľ
Poslíček
Juraj Kašša
Spoluúčinkuje
Zbor, orchester a balet Štátnej opery
Koncertný majster

Naši partneri