Andrea Chénier
Umberto Giordano

Andrea Chénier

Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami
150 min
Opera

O diele

Štvordejstvová opera talianskeho verizmu Andrea Chénier patrí k vrcholom tvorby konca 19. storočia. Giordano vládol schopnosťou vytvoriť silnú dramatickú hudbu s intenzívnym citovým nábojom. Orchestrálna inštrumentácia hýri farbami a vokálne línie chytajú za srdce – aj preto toto dielo patrí k zlatému fondu svetovej opery, ku ktorému sa operné domy vracajú znovu a znovu. Libreto vytvorené L. Ilicom vzniklo bez literárnej predlohy, no je založené na živote reálnej historickej osobnosti francúzskeho básnika Andrého Chéniera. Práve prostredníctvom jeho pohnutého života sa diváci môžu preniesť do dynamickej doby Veľkej francúzskej revolúcie (1789). Témou opery je však viac ako politické udalosti tej doby, láska v čase spoločenských zmien: krehký a nepraktický básnik stojí uprostred drásavej revolučnej reality a napokon jej podľahne. Základom opery je teda kontrast: lyrická láska uprostred revolučného besnenia, lyrické kantilény Chéniera a Maddaleny sú v protiklade k vypätým ansámblovým scénam. Podstatou opery sú však ľahko zapamätateľné melódie a silný emotívny zážitok z hudby. 

 

Premiéra
19.05.2023

Inscenačný tím

Libreto
Luigi Illica
Hudobné naštudovanie
Stefano Romani
Dirigent
Stefano Romani
Réžia
Andrea Hlinková
Kostýmy
Boris Hanečka
Scéna
Miriam Struhárová
Svetelný dizajn
Marek Červienka
Zbormajsterka
Choreografia
Alžbeta Talčíková
Dramaturgia
Alžbeta Lukáčová

Obsadenie

ANDREA CHÉNIER
Zi-Zhao Guo , Alberto Profeta
MADDALENA DI COIGNY
Patrícia Malovec , Mária Porubčinová
CARLO GÉRARD
BERSI
Michaela Šebestová , Carmen Štroffek Ferenceiová
CONTESSA DI COIGNY
Denisa Šlepkovská , Elena Shatokhina
VECCHIA MADELON
Eva Lucká , Terézia Janeková
ROUCHER
Ivan Zvarík , Ondrej Mráz
FLEVILLE IL ROMANZIERO
Martin Popovič , Martin Morháč
FOUQUIER TINVILLE
Marek Pobuda , Martin Morháč
MATHIEU
Martin Popovič , Roman Krško
INCREDIBILE
L´ABATE
DUMAS
Roman Krško , Jakub Gabriel
SCHMIDT
Jakub Gabriel , Gabriel Sarossy
MAJORDÓMUS
Oto Nouzovský
OTEC GÉRARDA
Dušan Kuchár
SYN MADELON
Dominik Danihel
Spoluúčinkuje
Spevácky zbor , orchester a Balet Štátnej opery
Koncertný majster

Ďalšie predstavenia

Naši partneri