Opera Viva! #67: Generálny riaditeľ Rudolf Hromada: „Opera by mala produkovať HDŠ – hrubé domáce šťastie.“
Domov/ Podcasty/ Opera Viva! #67: Generálny riaditeľ Rudolf Hromada: „Opera by mala produkovať HDŠ – hrubé domáce šťastie.“
25
Jún
2024

Opera Viva! #67: Generálny riaditeľ Rudolf Hromada: „Opera by mala produkovať HDŠ – hrubé domáce šťastie.“

Sériu podcastov venovaných jubilejnej 65. sezóne Štátnej opery uzatvára podcast, ktorého hosťom je generálny riaditeľ Rudolf Hromada. 

V rozhovore s Alžbetou Lukáčovou bilancuje 42 rokov odpracovaných v tejto inštitúcii, z toho 28 na pozícii riaditeľa. Spolu s končiacou sezónou a výročím divadla totiž p. Hromada končí vo svojej funkcii a odchádza do dôchodku. Spomína na Operu v období svojho príchodu, na jeho atmosféru i na kolegov, ktorý ho v práci a životných postojoch ovplyvnili. 

Popisuje začiatok spolupráce s Japonskom a jej dlhoročný rozvoj. Vracia sa k radostným i ťažkým chvíľam histórie divadla a spomína i plány vo vzťahu k pripravovanej rekonštrukcii Štátnej opery. Podcast je zároveň vyjadrením vďaky za prácu, ktorú Rudolf Hromada pre divadlo odviedol a rešpektu za to, ako ho vytrvalo prevádzal neraz neľahkými obdobiami smerom k vytváraniu zázemia pre kvalitnú divadelnú činnosť.

Ďalšie podcasty

Aktuality

Naši partneri