Konkurzy na miesto: tutti hráč(ka) v skupine I. a II. huslí
Domov/ Aktuality/ Konkurzy na miesto: tutti hráč(ka) v skupine I. a tutti hráč(ka) v skupine II. huslí
Publikované: 16. Máj 2024

Konkurzy na miesto: tutti hráč(ka) v skupine I. a tutti hráč(ka) v skupine II. huslí

Generálny riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovných miest v orchestri ŠO:

tutti hráč(ka) v skupine I. huslí


Vzdelanie:
- absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár: 
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur (KV 216)
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur (KV 218)
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur (KV 219) 
(I. a II. časť + kadencia)

J.S. Bach: Sonáty a partity pre sólové husle – BWV 1001 – 1006 (dve kontrastné časti podľa vlastného výberu)

Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party:
S. Prokofjev: Rómeo a Júlia
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin
N. R. Korsakov: Mlada
U. Giordano: Andrea Chénier
G. Puccini: Turandot
B. Smetana: Predaná nevesta
W. A. Mozart: Čarovná flauta 
G. Bizet: Carmen

3. Hra z listu

tutti hráč v skupine II. huslí s povinnosťou I. hráča II. huslí


Vzdelanie:
- absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár: 
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur (KV 216)
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur (KV 218)
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur (KV 219) 
(I. a II. časť + kadencia)

J.S. Bach: Sonáty a partity pre sólové husle – BWV 1001 – 1006 (dve kontrastné časti podľa vlastného výberu)

Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party:
S. Prokofjev: Rómeo a Júlia
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin
U. Giordano: Andrea Chénier
G.Verdi: Rigoletto
G. Puccini: Turandot
B. Smetana: Predaná nevesta
W. A. Mozart: Čarovná flauta 
G. Bizet: Carmen

3. Hra z listu

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 

NOVÝ TERMÍN: 20. 6. 2024 o 10.00 hod.

Orchestrálne materiály je možné nájsť na webovej stránke Štátnej opery alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_20aVikmT3xfUyBhhJxqxImlDj5S_Tu9?usp=sharing 

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.  

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: milan.bernat@stateopera.sk alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73  Banská Bystrica a to najneskôr do 05.06.2024 (streda). Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz.  

Štátna opera ponúka: 
- plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe;
- týždeň dovolenky navyše; 
- finančný príspevok na stravu; 
- ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. Art. Milan Bernát, tel.: 0905 985 183, E-mail: milan.bernat@stateopera.sk

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri