17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
Domov/ Aktuality/ 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
Publikované: 16. November 2020

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátna opera si pripomína 17.november 1989.

Budova divadla sa rozsvietila trikolórou.

Nežná revolúcia roku 1989 predstavuje jednu z najdôležitejších udalostí v našich novodobých dejinách. Občania Československa nenásilnou cestou prejavili odpor voči totalite a pádom komunizmu otvorili cestu demokracii a slobode. Vznikol tak zásadný medzník medzi historickými epochami, no najmä medzi možnosťami ako prežiť život.

Nežná revolúcia priniesla dôležité ekonomické a sociálne zmeny. Tie však neboli jediné a dôsledky mnohých celospoločenských dopadov sa v čase, keď sa diali, nedali predpokladať. V neposlednom rade priniesli nový boj o moc, ktorého pozitívne i negatívne dôsledky pociťujeme aj dnes. November ´89 nám priniesol možnosť žiť vo vlastnom štáte i to, že sme sa stali členmi OSN, Rady Európy, Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, Schengenského priestoru.

Môže sa voľne rozvíjať obchod, ľudia môžu cestovať a študenti študovať v krajine, ktorú si sami vyberú. Sme súčasťou vyspelého sveta, čo by bez Nežnej revolúcie nebolo možné. Porevolučné obdobie bolo a je cestou k demokracii. S ňou súvisia aj mnohé vážne chyby vo fungovaní štátu a občianskej spoločnosti. Učia nás, že o demokraciu sa treba starať, že je nevyhnutné, aby sme sa angažovali, zaujímali sa o veci verejné, zodpovedne vychovávali ďalšie generácie a kvalitne odvádzali svoju prácu.

Sú signálom, že z histórie sa máme učiť a pamätať na to, čo bolo pred Novembrom i po ňom. V tomto ako kultúrna inštitúcia cítime svoju úlohu a máme na pamäti ideály Nežnej revolúcie v tom najlepšom slova zmysle. Ctíme si jej odkaz, lebo aj vďaka nemu môžeme slobodne tvoriť a umelecky komunikovať so svetom. Budeme radi, ak nás svojou priazňou podporíte a spoločne prispejeme k budovaniu slobodnej, demokratickej a kultivovanej spoločnosti.

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri