V mesiaci február bude Štátna opera fungovať v režime OP
Domov/ Aktuality/ V mesiaci február bude Štátna opera fungovať v režime OP
Publikované: 11. Február 2022

V mesiaci február bude Štátna opera fungovať v režime OP

V súvislosti s Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) č. 2/2022, 5/2022 ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a novou Vyhláškou ÚVZ SR č. 11, ktorou sa mení Vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V.v. SR  účinnou od 1. 2. 2022 oznamujeme svojim návštevníkom, že Štátna opera bude fungovať v mesiaci február v režime OP (očkovaní a prekonaní).

Na predstavenia Štátnej opery bude umožnený vstup iba:

a) osobám kompletne očkovaným,
b) osobám, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň sú schopné sa preukázať

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie :

osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Naďalej platí, že návštevníci Štátnej opery sa môžu pohybovať v jej priestoroch počas celej doby trvania podujatia iba s prekrytím horných dýchacích ciest - respirátorom.

Milí návštevníci, z dôvodu kontroly a  zberu údajov v zmysle uvedenej vyhlášky si vás dovoľujeme poprosiť, aby ste sa dostavili na podujatia s  dostatočným časovým predstihom. Budova Štátnej opery bude otvorená už od 17,00 hod.

Vaša bezpečnosť je na prvom mieste.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na opätovné stretnutia s vami!                                                                                         

Vedenie Štátnej opery

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri