Domov > Zákazka na architektonické služby

Zákazka na architektonické služby

Spracovanie PD pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov ŠO v B. Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom.
LINK NA WEBOVÚ STRÁNKU SO ZÁKAZKOU.

Zákazka na architektonické služby

Naši partneri