PhDr. Rudolf Hromada

Narodil sa v Partizánskom. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave a sociálnu filozofiu na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. V Štátnej opere pracuje od roku 1982, a to najskôr ako hudobník, neskôr ako zástupca umeleckého šéfa a námestník riaditeľa. V roku 1996 bol menovaný do funkcie riaditeľa Štátnej opery. Medzi jeho najdôležitejšie aktivity patrí realizácia grantu japonskej vlády pre Štátnu operu, reprezentácia slovenského operného umenia v zahraničí, organizácia medzinárodného operného festivalu Zámocké hry zvolenské. Za svoju prácu bol v roku 2002 ocenený prednostom Krajského úradu v Banskej Bystrici pamätnou plaketou „Za rozvoj banskobystrického kraja“. V roku 2015 prevzal za Štátnu operu ocenenie veľvyslanca Japonska na Slovensku a v roku 2017 cenu ministra zahraničných vecí Japonska za budovanie porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom prostredníctvom hudby.
V roku 2019 mu bola udelená Cena primátora mesta za celoživotné pôsobenie a propagáciu mesta v oblasti kultúry doma i v zahraničí. 

Naši partneri