Hudobné soirée - Malebné tóny opery a operety

10.02.2022štvrtok18:00


Komorný koncert v Bohéma klube Štátnej opery.

Účinkujú: členovia zboru Štátnej opery
Michaela Kraus
Soňa Kollárová
Pavla Hudzíková
Katarína Mojžišová
Mikhail Bukhman
Karol Kurtulík
Milan Hajaš
Oto Nouzovský

Klavírny sprievod: Peter Dekrét
Sprievodné slovo: Alžbeta Lukáčová
Dramaturgia: Daniel Simandl

 

Kedy hráme a rezervácie

24.05.2023

Naši partneri