Domov > V mesiaci január bude Štátna opera fungovať v režime OP

V mesiaci január bude Štátna opera fungovať v režime OP

V súvislosti s novou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 2, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platnou od 12. 1. 2022 oznamujeme svojim návštevníkom, že Štátna opera bude fungovať v mesiaci január v režime OP (očkovaní a prekonaní).

Na predstavenia Štátnej opery bude umožnený vstup iba:

a) osobám kompletne očkovaným,

b) osobám, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň sú schopné sa preukázať

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie :

osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Naďalej platí, že návštevníci Štátnej opery sa môžu pohybovať v jej priestoroch počas celej doby trvania podujatia iba s prekrytím horných dýchacích ciest - respirátorom.

Milí návštevníci, z dôvodu kontroly a  zberu údajov v zmysle uvedenej vyhlášky si vás dovoľujeme poprosiť, aby ste sa dostavili na podujatia s  dostatočným časovým predstihom. Budova Štátnej opery bude otvorená už od 17,00 hod.

Vaša bezpečnosť je na prvom mieste.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na opätovné stretnutia s vami!

Vedenie Štátnej opery

V mesiaci január bude Štátna opera fungovať v režime OP

Naši partneri