Turandot
Domov/ Aktuality/ Režimy pre premiéry opery G. Pucciniho TURANDOT
Publikované: 14. Október 2021

Režimy pre premiéry opery G. Pucciniho TURANDOT

Na základe platnej Vyhlášky ÚVZ SR č. 241 a z dôvodu dať možnosť čo najväčšiemu počtu divákov zúčastniť sa dlho očakávanej premiéry opery G. Pucciniho TURANDOT, bude Štátna opera fungovať v nasledovných režimoch:

I. premiéra -  výlučne plne zaočkované osoby (t.j. 100 % kapacity sály)

II. premiéra – OTP/očkovaní, testovaní, prekonali Covid-19  (t.j. 50% kapacity sály).

Vstup na I. premiéru bude umožnený iba pre diváčky a divákov s certifikátom o plnom zaočkovaní, ktorý bude pred vstupom do budovy Štátnej opery kontrolovaný.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

- osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou  schémou,
- osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
- osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku. 

Vstup na II. premiéru bude umožnený iba divákom, ktorí sa preukážu:

- potvrdením o plnom zaočkovaní;
- negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu;
- potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Naďalej platí, že návštevníci Štátnej opery sa môžu pohybovať v jej priestoroch iba s prekrytím horných dýchacích ciest - respirátorom.

Milé diváčky a diváci, z dôvodu kontroly a zberu údajov v zmysle uvedenej vyhlášky si vás dovoľujeme poprosiť, aby ste sa dostavili na premiéry s dostatočným časovým predstihom. Budova Štátnej opery bude otvorená už od 17,30 hod.

Štátna opera sa riadi aktuálne platnými právnymi predpismi a Covid automatom, ktorý je pravidelne aktualizovaný pre jednotlivé okresy. Prosíme preto divákov, aby priebežne sledovali epidemickú situáciu a stránku Štátnej opery.

Vaša bezpečnosť je na prvom mieste. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia s vami!

Vedenie Štátnej opery.

Turandot

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri