Domov > Rezia > Marián Hadraba
Marián Hadraba

Marián

Hadraba

Pochádza z Banskej Bystrice. Po ukončení gymnaziálneho štúdia (1985 – 1989) študoval na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici a neskôr pôsobil ako člen zboru Štátnej opery (1993 – 1996). V roku 1996 prestúpil do zboru (s povinnosťou sóla) Národného divadla Moravsko-slezského v Ostrave a pôsobil ako asistent réžie u režiséra  Michaela Taranta pri príprave a realizácii opery G. Verdiho Nabucco. V roku 1998 absolvoval štúdium na Studio Lyrico – Cortona v Taliansku. V Rakúsku Internationales studiumzentrum für oper Kloster Kirchbach  (2001 – 2003). V súčasnosti súkromne študuje operný spev u profesorky Vlasty Hudecovej (od 2009).
V rokoch 2009 – 2011 absolvoval Rudolfínsku Akadémiu v Prahe a stal sa členom  medzinárodnej Asociace starožitníků a členom medzinárodnej organizácie CINOA.
Aktívne ovláda nemecký jazyk a pasívne taliansky a ruský.
Pravidelne hosťoval v  Štátnej opere v Banskej Bystrici, v divadle Jiřího Myrona v Ostrave a v Rakúsku. Účinkoval v postavách: Nardo (W. A. Mozart: La finta giardiniera), Hrabě Halužanský (Leoš Janáček: Počátek Románu), Elviro (G. F. Händel: Xerxes), Don Pasquale (G. Donizetti: Don Pasquale), Veľkňaz (G. Verdi: Nabucco), Baron (G. Verdi: La Traviata), Pietro (G. Verdi: Simon Boccanegra), Talbot (G. Verdi: Giovanna d’Arco) a i.
V súčasnosti vykonáva funkciu asistenta réžie Štátnej opery.

Naši partneri