Domov > Prijmeme umeleckého maliara

Prijmeme umeleckého maliara

Štátna opera Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

UMELECKÉHO MALIARA

Podmienky:
- úplné stredné vzdelanie príslušného smeru
- prax v odbore min. 2 roky

Ďalšie požiadavky:
- zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
- umelecko-remeselné zručnosti vítané
- bydlisko v blízkom okolí B. Bystrice              

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov pošlite emailom na adresu: monika.koncicka@stateopera.sk alebo poštou na: Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica najneskôr do 25.01.2023.

Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Informácia pre uchádzača: Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základná mzda je v rozsahu od 743,- € do 893,- €. Ku mzde sa vypláca osobné ohodnotenie v zmysle uvedeného zákona.

Podrobnejšie informácie o pracovnom mieste Vám poskytne vedúci scénickej výroby p. Michal Jankura, tel: 0905 604 184

Naši partneri