Bedřich Smetana

Predaná nevesta

Komická opera v 3 dejstvách v českom jazyku
165 min
Opera

Zvolený termín predstavenia

24
September
2024
Utorok 18:30
Vstupné: 15 €
Zľavnené vstupné: 12 €
Permanentka: A, D

O diele

Zakladateľské dielo českej modernej opery, ktoré je mimoriadne obľúbené i na Slovensku. Jej premiéra v roku 1866 okamžite zaznamenala úspech a napriek jej výrazne ľudovému koloritu veľmi skoro prekročila rámec národnej hudobnej literatúry a dnes patrí k zlatému fondu svetovej komickej opery.  Toto hravé, bezprostredné a navýsosť tanečné dielo prenáša divákov na dedinskú púť. Všetci sú veselí, len Marienka sa trápi – čaká ženícha, za ktorého sa má vydať tak, ako to dohodol jej otec. Marienkin milý, Janík, sa ju snaží uistiť, že ich láska je verná a prekoná všetky nástrahy. Do dediny prichádza aj dohadzovač Kecal, aby dojednal svadbu Marienky s koktavým Vaškom... Dielo je vhodné pre rodiny s deťmi, pre náročných divákov i pre tých, ktorí operné umenie len objavujú.

 

Premiéra
14.10.2022

Inscenačný tím

Libreto
Karel Sabina
Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Zuzana Fischer
Kostýmy
Lucia Šedivá
Scéna
Lucia Šedivá
Zbormajster
Pohybová spolupráca
Zuzana Lisoňová
Dramaturgia

Obsadenie

MAŘENKA
JENÍK
KECAL
KRUŠINA
ĽUDMILA
VAŠEK
Andrej Vancel
HÁTA
MÍCHA
ESMERALDA
PRINCIPÁL
Juraj Kašša
INDIÁN
Gabriel Sárossy
KECALKA
Zuzana Lisoňová
KAZISVET
Filip Jekkel
Spoluúčinkuje
Spevácky zbor , orchester a Balet Štátnej opery
Koncertný majster
Oldřich Husák

Naši partneri