Domov > Okrúhle životné jubileum šéfdirigenta Štátnej opery

Okrúhle životné jubileum šéfdirigenta Štátnej opery

Marián Vach patrí k najvýznamnejším dirigentom svojej generácie. Na bratislavskej VŠMU študoval zborové dirigovanie u J. Haluzického, orchestrálne dirigovanie u L. Slováka a operné dirigovanie u T. Freša. 

Spočiatku sa profiloval ako zborový dirigent, no napokon najvýraznejšiu stopu zanechal ako operný dirigent vo viacerých umeleckých telesách: pôsobil v Opere Štátneho divadla v Košiciach, bol dirigentom a umeleckým šéfom dnes už neexistujúcej Komornej opery. Jeho najdlhšie pôsobenie (v rokoch 1999 – 2001 a potom od roku 2005 až po súčasnosť) sa spája so Štátnou operou, kde pôsobil ako umelecký šéf a dirigent, dnes šéfdirigent. 

S banskobystrickým súborom uviedol väčšinu objavných inscenácií tejto scény v slovenských premiérach, ktoré boli kritikmi vysoko hodnotené. S jeho poslaním operného dirigenta sa okrem pôvodných premiér spájajú aj slovenské premiéry svetového klasického odkazu, diela raritné a domácemu publiku neznáme. 

Má za sebou plejádu opier raného Verdiho i diela, ktorými sa podieľal na renesancii belcanta na Slovensku – mnohé uvedené v rámci opernej časti festivalu Zámocké hry zvolenské. Spomeňme i jeho mimoriadnu zásluhu na naštudovaní pôvodnej, zrekonštruovanej verzie Krútňavy Eugena Suchoňa i prvé naštudovanie Cikkerovho Coriolana u nás. 

Divácka verejnosť vníma Mariána Vacha ako človeka s taktovkou v ruke, čiastočne viditeľného z orchestrálnej jamy. No práve on je tým, ktorý v pozícii dirigenta vtlačil pečať svojej muzikality, zápalu pre hudbu, umu a zručnosti desiatkam inscenácií. Bez jeho osobnostného vkladu by boli celkom iné. 

Nech Vám teda Vaša invencia neutícha ani po sedemdesiatke, ale stále nás inšpiruje, šéfe! Všetko najlepšie!

Naši partneri