Odporúčania k novému koronavírusu (COVID-19)
Domov/ Aktuality/ Odporúčania k novému koronavírusu (COVID-19)
Publikované: 03. Marec 2020

Odporúčania k novému koronavírusu (COVID-19)

Čo je koronavírus a ochorenie COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia

- horúčka
- bolesť svalov
- kašeľ
- bolesť hlavy
- sťažené dýchanie
- únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí

- kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate

- dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí

- ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

- v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby

- ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave - 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach - 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812
  • Email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri