Domov > Navždy nás opustila prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.

Navždy nás opustila prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.

So smútkom sme prijali správu, že nás navždy opustila

prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.

Prof. Michalová patrila k tým osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o vznik a rozvoj hudobnej kultúry a umeleckého školstva v Banskej Bystrici. Ako muzikologička, hudobná publicistka a pedagogička dlhoročne odborne reflektovala okrem iného i činnosť Štátnej opery a nepriamo tak formovala dianie na tejto divadelnej scéne. Vychovala celý rad umeleckých pracovníkov a pracovníčok, pedagógov a pedagogičiek, ktorí dnes spoluvytvárajú fundament kultúry a umenia Slovenska. Odišla vzácna osoba, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu. Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 15. 12. 2022 o 11.00 h vo Farskom kostole v Banskej Bystrici.

Navždy nás opustila prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.

Naši partneri