Gaetano Donizetti - Maria Stuarda
Gaetano Donizetti

Maria Stuarda

Dielo uvádzame v talianskom jazyku
150 min
Opera

O diele

Libreto: Giuseppe Bardari podľa prekladu drámy Friedricha Schillera Adreom Maffeiom

Maria Stuarda vznikla na libreto Giuseppe Bardariho, ktorý ho vytvoril na základe Schillerovej hry Maria Stuart (1800). Opera je jedným z radu diel, v ktorých sa Donizetti zaoberá obdobím vlády Tudorovcov v Anglicku. Práve hlavné postavy opier Anna Bolena, Maria Stuarda a Roberto Devereux sú často označované ako „tri donizettiovské kráľovné”. Príbeh diela je voľne založený na živote Márie Stuartovej a jej sesternice kráľovej Alžbety I. V polovici 16. storočia sa viedli v Európe veľké náboženské konflikty a vojny. V Anglicku, ktoré je dnes ponímané ako tradične protestantské, prebiehalo len postupné hľadanie a ustaľovanie smerovania krajiny – či už vo veciach novej vierouky, alebo vzťahu cirkvi k štátnej moci. Toto obdobie bolo zaujímavé pôsobením dvoch významných a vplyvných žien – Alžbety z protestantského rodu Tudorovcov, anglickej kráľovnej, a jej príbuznej Márie Stuartovej, kráľovnej Škótska, vyznávajúcej katolícku vieru. Dve operné rivalky sa však, paradoxne, v skutočnosti nikdy nestretli. Dlhé obdobie bolo toto dielo uvádzané len sporadicky a svojej renesancie sa dožilo až v 2. polovici 20. storočia. Štátna opera ho inscenovala v slovenskej premiére, v réžii svetoznámej režisérskej legendy Gianfranca De Bosia.

 

Premiéra
20.03.2015

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Gianfranco de Bosio
Scéna
Jaroslav Valek
Kostýmy
Peter Čanecký
Zbormajsterka

Obsadenie

Maria Stuarda
Adriana Kohútková , Dana Pěnkava Koklesová
Elisabetta
Cristina Baggio , Jolana Fogašová
Roberto
Luciano Mastro , Ondrej Šaling
Giorgio Talbot
Ivan Zvarík , Ondrej Mráz
Lord Guglielmo Cecil
Anna Kenedy
Oľga Hromadová , Eva Šušková

Naši partneri