Giuseppe Verdi - Macbeth
Giuseppe Verdi

Macbeth

Dielo uvádzame v talianskom jazyku
165 min
Opera

O diele

Libreto: Francesco Maria Piave
            podľa rovnomenného diela W. Shakespeara

Macbeth je v poradí desiatou Verdiho operou, v ktorej sa po prvýkrát podujal zhudobniť libreto podľa Shakespearovej predlohy (premiéra v roku 1847). Verdi vo svojom Macbethovi vytvoril obraz zničujúceho a ničiteľského páru: Macbeth a Lady Macbeth sú dve úbohé, odľudštené bytosti, ktorých vzťah osciluje medzi karikatúrou manželstva a čisto mužským, neľútostným bojom o moc. Obaja sú však i krutými sprisahancami bažiacimi po moci, posadnutými spaľujúcou potrebou zaplniť niečím pocit svojej prázdnoty a zbytočnosti.

Premiéra
23.06.2013

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie
Marián Vach
Dirigent
Marián Vach
Réžia
Peter Gábor
Scéna
Jaroslav Valek
Kostýmy
Katarína Holková
Pohybová spolupráca
Jaroslav Moravčík
Zbormajsterka

Obsadenie

Macbeth
Zoltán Vongrey , Evez Abdulla a.h.
Lady Macbeth
Jolana Fogašová a.h. , Katarína Vovková a.h.
Banco
Ivan Zvarík , David Szendiuch a.h.
Macduff
Stanislav Matis a.h.
Malcolm
Róbert Smiščík a.h.
Dama di Lady
Lenka Rúriková a.h. , Dominika Doniga a.h.
Medico
Marián Hadraba
Domestico
Sicario
Araldo
Spoluúčinkuje
zbor, balet a orchester Štátnej opery

Naši partneri